Víte, kdo jsou „policejní akáti?“

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost

Antikonfliktní tým

Jejich silou jsou slova. Zodpovídají za prevenci. Vysvětlují. Diskutují. Seznamte se: Antikonfliktní týmy Policie České republiky – neboli „akáti.“

Antikonfliktní týmy Policie České republiky byly založeny v roce 2006. V současné době působí na všech 14 krajských ředitelstvích po celé republice a jsou nedílnou součástí při bezpečnostních opatření.

Jak fungují, jak se rekrutují? Akáty tvoří zejména policisté a policistky z obvodních a místních oddělení Policie ČR, a to na bázi dobrovolnosti. Policie ČR má za úkol před každým zákrokem využít všech dostupných preventivních prostředků, zejména tedy kolegů a kolegyň z antikonfliktních týmů. Do dnešních dnů byly nasazeny do více než 3500 opatření.

Vysoké míry profesionality a úspěchů našich akátů si všimli i kolegové v zahraničí, kteří si naše zkušenosti přejali i do svých zemí, a to konkrétně v Polsku, Slovensku a Ukrajině. A čas od času se také setkávají, aby si vyměnili zkušenosti a diskutovali o aktuálních otázkách.

Poslední setkání proběhlo před pár dny. 11. dubna 2022 se na půdě Policejního prezidia Policie ČR uskutečnilo pracovní a přátelské setkání akátů z celé České republiky. Výměny dobré praxe se zúčastnili také slovenští, rakouští a polští kolegové.

„Byl jsem osobně u zrodu antikonfliktních týmů a vím, že jejich cesta nebyla úplně jednoduchá. Své postavení a uznání získali díky svému obrovskému pracovnímu nasazení, vysoké míře profesionality, a především empatického přístupu během často velmi náročných bezpečnostních opatření. Přeji do dalších let všem akátům mnoho štěstí, a aby jim nikdy nedošla slova, protože ta jsou jejich zbraní. Máte můj velký respekt kolegové a kolegyně, akáti!“ sdělil pan ředitel Ředitelství služby pořádkové policie plk. Petr Sehnoutka.

Antikonfliktní týmy v kostce:

Základním úkolem antikonfliktního týmu je při opatřeních na různých akcích předcházet agresivnímu jednání osob prostřednictvím komunikace.

Orientuje se na skupiny osob – sportovní fanoušky, sympatizanty extremistických hnutí, na místní obyvatelstvo a na zástupce sdělovacích prostředků.

Vysvětluje, jaký je smysl a účel opatření a v případě potřeby diskutuje o aktuálních problémech.  Upozorňuje také přítomné osoby na zákonné povinnosti policie v případě protiprávního jednání.

Antikonfliktní tým je nasazován:

  • Pokud lze očekávat zesílenou potřebu komunikace mezi občany a nasazenými policisty nebo mezi různými názorovými skupinami osob
  • Je-li nutné upozornit přítomné osoby na situaci, kdy hrozí překročení hranice protiprávního jednání
  • Nechápe-li veřejnost bezpečnostní opatřená a je třeba objasnit zákonnou povinnost policie v případě spáchání protiprávního jednání, včetně důvodů pro zákrok
  • Jestliže je možné prolomit negativní skupinové dynamické procesy

 

Zdroj: Policejní prezidium, ČTK, AN