V Krnově se uskuteční Mezinárodní konference prevence kriminality

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Koktejl, Vzdělávání

Město Krnov pořádá ve dnech 23. a 24. června 2022 Mezinárodní konferenci prevence kriminality. Svou aktivní účast přislíbili zástupci z Polska, Slovenska, Litvy, Řecka a Francie.  Program připravuje město Krnov ve spolupráci s odborníky z oblasti sociální i situační prevence. Prezentovány budou aktuální trendy, samozřejmou součástí programu bude mezinárodní sdílení dobré praxe v široké škále preventivních aktivit.

Kromě představitelů z partnerských měst se dvoudenní akce zúčastní také široká odborná veřejnost, která se věnuje prevenci kriminality, rizikovému chování a bezpečnosti dětí, mládeže i dospělých, a také představitelé jednotlivých měst a obcí. Pozvánku obdrží odborníci nejen z Krnova, ale z celé České republiky.

S nápadem uspořádat konferenci přišel současný místostarosta a zároveň dlouholetý velitel krnovské městské policie Pavel Moravec, který nad ní převzal záštitu. „Myšlenka uspořádat konferenci na téma bezpečnosti a prevence kriminality mě napadla již před několika lety, protože se v této oblasti pohybuji prakticky celý profesní život. Chtěl jsem zároveň, aby všichni, kdo se na tuto problematiku v České republice zaměřují, mohli získat pohled ze zahraničí a to nejen od našich přímých sousedů z Polska či Slovenska. Rozhodl jsem se proto využít tradičního setkávání partnerských měst a nabídnout účast na této akci i našim přátelům z dalších zemí, abychom se obohatili o zkušenosti a poznatky i z jiné, neméně důležité oblasti, než je kultura nebo sport. Věřím, že v konečném důsledku to bude přínosem nejen pro nás v České republice, ale že si spoustu zajímavých postřehů a zkušeností odvezou zpět do svých zemí i naši partneři,“ popisuje Pavel Moravec pro krnov.cz.

Mezi klíčové tematické bloky patří kyberkriminalita, prevence ve školách nebo využití moderních nástrojů situační prevence

Program účastníky seznámí s aktuálními trendy v oboru. Klíčovými tematickými bloky tak budou problematika kyberkriminality, prevence ve školách nebo využití moderních nástrojů situační prevence. Představeny budou i některé specifické oblasti prevence kriminality. Pro prezentaci klíčových témat byli osloveni odborníci z ministerstva vnitra, Policie ČR, BESIPu, Univerzity Palackého v Olomouci i ze školského a technologického prostředí. „Nedílnou součástí bude i sdílení dobré praxe v mezinárodním kontextu. V této části budou zahraniční hosté prezentovat své nejzajímavější i nejdůležitější aktivity,“ dodává Irena Šindlerová.

Konference se uskuteční v prostorách kina Mír 70. „Protože se jedná o konferenci mezinárodní, jednacími jazyky budou čeština a angličtina. Tlumočení a překladů se ujmou pedagogové a studenti Slezské univerzity v Opavě,“ uzavírá Irena Šindlerová.

Program konference najdete zde.

V případě zájmu o konferenci je nutné vyplnit registrační formulář do 31. května 2022.

Zdroj: krnov.cz; JM