Trh práce se kvůli Ukrajině změní. Spousta uprchlíků ale věří, že se vrátí domů.

SecurityGuideAktuality, Koktejl

Kateřina Beránková

 Váleční uprchlíci z Ukrajiny přicházející do České republiky změní pracovní trh. Jde především o matky s dětmi a mladé ženy, které hledají uplatnění. Zaměstnavatelé okamžitě navázali spolupráci s úřady práce a začali nabízet volná místa ukrajinským pracovníkům. Jak vypadá aktuální situace? Na to jsme se zeptali přímo Generálního ředitelství úřadu práce. 

„Od vypuknutí krize na Ukrajině přijal Úřad práce ČR v rámci celé republiky téměř 7 400 žádostí o vydání povolení k zaměstnání. Tito lidé tedy byli úspěšní při hledání zaměstnání. Nejčastěji nastoupili jako montážní dělníci, obsluha pojízdných zařízení (např. ve skladu), pomocníci ve výrobě, dopravě a skladování nebo třeba jako uklízeči či ve výrobě potravin,“ sdělila Security Guide mluvčí generálního ředitelství Úřadu práce, Kateřina Beránková.

Česká republika, resp. zákonodárci v posledních dnech reagovali na legální aspekty uprchlické problematiky. Od 21. 3. 2022 je totiž účinná nová právní úprava, která občanům Ukrajiny prchajícím před tamním konfliktem umožňuje na základě pobytového víza za účelem strpění/dočasné ochrany (uděluje Ministerstvo vnitra) volný vstup na český trh práce. Už tedy nepotřebují povolení k zaměstnání nebo zaměstnaneckou kartu, jako tomu bylo do konce minulého týdne.

„Na základě pobytového víza za účelem strpění/dočasné ochrany si může občan Ukrajiny v ČR najít sám zaměstnání u každého zaměstnavatele, který hledá nové zaměstnance. Není nutné žádat o žádné oprávnění k zaměstnání, pouze zaměstnavatel nahlásí ÚP ČR jeho nástup a není se tak nutné spoléhat na žádné zprostředkovatele,“ doplňuje Beránková.

Nově mohou držitelé pod dočasnou ochranou požádat o zavedení do evidence zájemců či uchazečů o zaměstnání. V praxi to znamená, že jim ÚP ČR pomůže s hledáním zaměstnání, s vyhledáním a zařazením do kurzů českého jazyka, s rekvalifikací na profesi, po které je poptávka u zaměstnavatelů. resp. s financováním těchto kurzů.

Mluvčí Generálního ředitelství Úřadu práce potvrzuje, že do Česka přicházejí hlavně matky s dětmi, které však věří, že zde nezůstanou napořád: „Řeší na prvním místě to, jak se postarat o děti a kde se ubytovat. Už nyní se ale značná část se zajímá o možnosti pracovního uplatnění. Postupně tedy řeší i tuto oblast. Jejich vůle pracovat je opravdu velká, zároveň ale věří, že se v brzké době vrátí zpět do své vlasti.“

Na druhou stranu je třeba dodat, že pod tíhou válečných událostí se často do ČR dostaly celé rodiny, které zde už předtím měly příbuzné. Je otázkou, nakolik budou ochotny se vrátit do země, která bude pravděpodobně silně zničená.

„Určitě dojde k proměně trhu práce. V čem konkrétně, to lze teď těžko přesně předvídat. Dá se počítat s tím, že přibude kvůli matkám s dětmi částečných úvazků a větší flexibilita, na druhou stranu ale tyhle podmínky bude těžké poskytnout v oborech, kde se pracuje na směny nebo ve výrobě. A právě na tyto místa bylo dosud těžké sehnat české pracovníky,“ vysvětluje Beránková.

Čeští zaměstnavatelé projevili velkou inciativu a účast. Jelikož se také objevilo mnoho podvodníků, kteří chtějí na uprchlické krizi vydělat a lidem poskytnout práci za nevýhodných nebo dokonce nelegálních podmínek, snaží se tomu zaměstnavatelé zamezit: „Úřady práce jsou v rámci regionů v úzkém kontaktu s firmami, které nabízí volná pracovní místa pro cizince a oslovuje další, zda nemají zájem občany Ukrajiny zaměstnat. Také samotní zaměstnavatelé se aktivně obracejí na kontaktní pracoviště ÚP ČR a nová místa hlásí. V současné době eviduje ÚP ČR v rámci celé ČR přes 29 tis. takových pozic, například pro montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků nebo strojů na výrobu potravin, pomocníky v rostlinné výrobě nebo třeba pokojské a uklízeče, ale také ve zdravotnictví či službách. Nabídka se každým dnem rozrůstá. Jedná o nově hlášená pracovní místa od vypuknutí krize na Ukrajině a určená této skupině klientů. V rámci ještě lepší koordinace při pracovním umísťování běženců spolupracuje ÚP ČR i s dalšími partnery z oblasti trhu práce.

Dále je třeba doplnit, že ke konci února nabízeli zaměstnavatele téměř 364 tisíc volných pracovních míst. Obavy mnohých spoluobčanů, které se objevily na sociálních sítích, a které směřují k tomu, že „Ukrajinci nám vezmou práci,“ svědčí spíše o neschopnosti pisatelů samotných než o realitě. Práce je dost pro všechny.

Zdroj: Generální ředitelství Úřadu práce, ČTK