Třetí ročník odborné konference Národní dny prevence proběhl unikátně ve 3D světě, počet účastníků byl oproti prezenčně konané konferenci téměř trojnásobný

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost

Třetí ročník odborné konference Národní dny prevence proběhl, vzhledem k situaci s pandemií, unikátně ve 3D světě. Zástupci krajů, měst a obcí, neziskových organizací, policie i odborné veřejnosti z celé České republiky jednali on-line prostřednictvím svých avatarů.

Národní dny prevence se konají jednou za dva roky za podpory Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality. Hlavním cílem konference je výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. Počet účastníků byl oproti prezenčně konané konferenci téměř trojnásobný.

Zástupci krajů, měst a obcí, neziskových organizací, policie i odborné veřejnosti z celé České republiky jednali on-line prostřednictvím svých avatarů v rámci odborné konference Národní dny. Díky svým virtuálním avatarům mohli účastníci navštívit jeden ze tří přednáškových sálů a diskutovat, prohlížet si virtuální výstavní sekci, kde na jednotlivých stáncích byly k vidění prezentace a videa jednotlivých subjektů, či se setkat a hovořit spolu individuálně.

K tomuto nezvyklému způsobu setkání bylo použito nové IT technologie, kterou zajišťovalo město Plzeň. Jak řekl Martin Zrzavecký, člen Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti, „Plzeň je městem, které se nebojí nových, nevšedních řešení, mezi které konference v 3D prostředí bezesporu patří. Tento nový způsob bezpečné komunikace a sdílení příkladů dobré praxe je cestou, jak zachovat otevřenou spolupráci odborníků v prevenci kriminality i v této vypjaté a nejisté době.“

Hlavním cílem konference je výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe, na programu byly příspěvky a aktuální informace z oblasti prevence kriminality a bezpečnosti, ale také protidrogové prevence či prevence rizikového chování dětí a mládeže. Počet účastníků dosáhl téměř 500 a je oproti prezenčně konané konferenci téměř trojnásobný.

Národní dny prevence, které jsme v roce 2017 založili a pořádáme ve spolupráci s městy v ČR, se staly již tradicí a jsou největší akcí v oblasti prevence kriminality. Jsem velmi rád, že město Plzeň se ujalo role hostitele a organizátora tohoto svátku prevence i ve složitém covidovém období a nevýhodu v podobě nemožnosti osobního setkání účastníků přeměnilo ve výhodu, kdy konference díky unikátní 3D platformě přinesla dosud nepoznané možnosti a zážitky, kterých se zúčastnil rekordní počet účastníků,“ řekl Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Na prvním místě národního kola evropské soutěže se umístil projekt „Nenech to být“

Součástí akce byl i slavnostní večer, na němž zástupci Ministerstva vnitra ocenili tři nejúspěšnější projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2021, zaměřené na šikanu a násilí mezi nezletilými a rovněž vítěze soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2021, jejímž tématem byla prevence kriminality v době pandemie.

Na prvním místě národního kola evropské soutěže se umístil projekt „Nenech to být“, který realizuje Nadační fond Nenech to být. Tento projekt bude také reprezentovat Českou republiku na evropském finále ve Slovinsku. Druhým oceněným projektem byl „Maják – cesta bezpečí“, realizovaný Dětským úsvitem, z.s. Na třetím místě se umístil projekt „Šikana“ Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Vítězem soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni se stal projekt „NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ – specializovaný program pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích“ organizace Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.. Na druhém místě se umístily dva projekty se shodným počtem bodů, projekt „Jsme v tom společně“ realizovaný oddělením prevence odboru komunikace a vnějších vztahů Policejního prezidia ČR a projekt „Daleko hleď“ Plzeňského kraje a organizace Člověk v tísni, o. p. s..

Zvláštní ocenění – poděkování ředitele odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra získal projekt „ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden!“ realizovaný Policejním prezídiem ČR – odborem pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování a oddělením prevence odboru komunikace a vnějších vztahů ve spolupráci s populárním zpěvákem Markem Ztraceným.

Oceněné projekty budou spolu s dalšími projekty nominovanými do obou soutěží jako dobrá praxe zveřejněny na webu www.prevencekriminality.cz.

Zdroj: mvcr.cz