Texaský masakr ve škole: Jaké je řešení?

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost

ČTK Texas střelec

V souvislosti se střelbou ve škole v Texasu přinášíme analytický článek z amerického tisku, který se zabývá bezpečností na tamějších školách. Jaká jsou fakta? A jsou na vině zbraně, společnost nebo jde o selhání jednotlivců? 

Problém je komplexní. Pokud je Amerika připravena vážně se zabývat bezpečností ve školách, musí se zaměřit na celou řadu naléhavých problémů včetně duševního zdraví, rozpadu rodiny, kultury, médií a dalších.

Je čas odložit politické programy a začít tento problém řešit nestranně.

Fakta + čísla

  • Střelné zbraně jsou v sebeobraně použity statisíckrát ročně.
  • Většina trestných činů souvisejících se střelnými zbraněmi je spáchána nelegálně drženými střelnými zbraněmi – podle některých odhadů až 80 %.
  • Více než 90 % případů masové střelby na veřejnosti se odehrává v “zónách beze zbraní”, kde civilisté nesmějí nosit střelné zbraně.
  • Odhaduje se, že u 60 % veřejných střelců byla diagnostikována duševní porucha nebo se u nich projevily známky vážné duševní nemoci.
  • U dospívajících žijících v neporušených rodinách je méně pravděpodobné, že se budou chovat násilně nebo se zapojí do rvaček, a uvádějí nižší míru stresu.

Bezpečnost na školách

V některých školách a zemích po celém světě se používá mnoho možností zabezpečení včetně ozbrojené stráže, vylepšených zámků a kamer, magnetometrů, skrytého nošení nebo policejních stanic na místě.

Spojené státy americké mají neuvěřitelně rozmanitou škálu téměř 100 000 veřejných škol, z nichž každá má své vlastní potřeby a problémy.

Rozhodnutí o bezpečnosti ve školách by měly určovat státy a místní subjekty, aby bylo zajištěno, že řešení budou přizpůsobena každé škole, která je potřebuje.

Zapojení komunity

Programy, jako je iniciativa Woodsonova centra Violence-Free Zone a operace CeaseFire, dosáhly významného pokroku při řešení násilí mezi studenty a mládeží.

Inovativní řešení, jako jsou tato, lze přizpůsobit potřebám každé komunity a zaměřit zdroje na kořeny násilí.

Sebeobrana

Zákonodárci by neměli spěchat s vytvářením nových zákonů, které porušují ústavní práva, a zároveň ignorovat skutečné příčiny složitých společenských problémů, které si zaslouží pozornost.

Zbraně zdaleka nejsou zdrojem násilí, ale často jsou jeho řešením. Obce se zákony o právu nosit zbraň často zaznamenávají pokles počtu vražd a násilných trestných činů, protože držitelé zbraní od těchto hrozeb odrazují a brání se jim.

Nové zákony nezabrání zločincům v držení zbraní o nic víc, než se to podařilo těm současným; pouze ztíží lidem, kteří dodržují zákony, ochranu jejich domovů a rodin.

Duševní zdraví

Státy musí přehodnotit, zda jejich současné strategie dostatečně slouží potřebám duševně nemocných. Federální vláda má v oblasti programů duševního zdraví slabé výsledky. Za určování služeb v oblasti duševního zdraví by měly být primárně zodpovědné jednotlivé státy.

Federální i státní vláda musí zajistit, aby jejich zákony týkající se sdílení informací poskytovaly osobám odpovědným za ochranu školáků informace, které potřebují k tomu, aby mohly reagovat na vážná rizika násilí.

Kultura a rodina

Rodina hraje zásadní roli při rozvoji prosperujících dětí a dospívajících a její role musí být respektována v politice a podporována v komunitách. Bohužel stále více dětí zažívá narušení v prostředí, které by pro ně mělo být nejbezpečnější.

Instituce občanské společnosti, jako jsou církve a podpůrné skupiny, hrají zásadní roli při budování a udržování bezpečných a prosperujících komunit. Jednotlivci, rodiny, komunity a společnosti musí činit zodpovědná rozhodnutí týkající se násilí v mediální produkci a spotřebě.

Jak tedy konkrétně bezpečnost na školách vyřešit?

  • Zlepšit bezpečnost škol pomocí opatření přizpůsobených potřebám a zdrojům škol, jako jsou zábrany na dveřích, neprůstřelná skla, zámky na dveřích, bezpečné místnosti, ozbrojení strážníci a pořádkové síly na místě.
  • Prosazovat inovativní komunitní programy, jako jsou behaviorální intervenční týmy, které identifikují a řeší šikanu a další formy konfliktů dříve, než přerostou v násilí.
  • Umožnit školám určit, jak nejlépe využít zdroje k prosazování politiky duševního zdraví, která odpovídá místním potřebám škol, lépe slouží žákům a zapojuje rodiče.
  • Podporovat úlohu rodin, církví a dalších komunitních institucí při výchově prosperujících dětí a dospívajících.
  • Zajistit, aby se Američané mohli bránit před násilím tím, že budou respektovat právo nosit zbraň, umožní kvalifikovaným a speciálně vyškoleným učitelům nebo zaměstnancům chránit studenty a přehodnotí neúčinné zóny beze zbraní.

Sečteno a podtrženo: Bezpečnost na školách není problémem zbraní jako takových. Nezvýší se zpřísněním pravidel zbraňové legislativy. Zvýší se především prevencí a prací s psychosociálními faktory jako je šikana, osamělost, frustrace, problémy v rodině apod. K tomu může udělat krok každý z nás – tím, že si bude všímat svého okolí.

Zdroj: www.heritage.org/school-safety , zpracovala Andrea Novotná