Detektivní služby v soukromé bezpečnosti

SecurityGuideSoukromé detektivní služby

Hovořit o detektivní činnosti v soukromí je pro mnohé občany spojeno  jen s vyhledáním nevěrných mužů  nebo  obdobně záletných žen. Dokonce i moderátoři ve sdělovacích prostředcích jsou těmto tématům nakloněni, místo toho, aby rozvíjeli diskusi na jiné běžnější formy a metody soukromé detektivní práce. Vždyť slovo detektivní pochází ze slova detegere – hledat, vyhledávat. Co vyhledávat? Odpověď zní –  informace, které jsou… [Číst celé]

Komerční zpravodajství a zpravodajský servis, František Brabec a Jiří Kameník, Praha 2021, vydal RITAS s r.o.

SecurityGuideSoukromé detektivní služby

Komerční zpravodajství a zpravodajský servis, František Brabec a Jiří Kameník, Praha 2021, vydal RITAS s r.o., 2018

Tato kniha vyplňuje prostor, který existuje na našem trhu. Je úvodem do části z oblasti činnosti soukromých detektivních služeb. Uvádí terminologii a obsah pojmů ze zpravodajské oblasti a zároveň jim dává náplň s ohledem na činnost soukromého-komerčního zpravodajství.  Pokud hovoříme o tom, že jde o část z činnosti soukromých detektivních služeb, je třeba říci, že jde o zpravodajskou ochranu komerčních subjektů. Nejen proti… [Číst celé]