Strategie a akční plán dávají jasnou představu, kam se ČR v zajišťování kybernetické bezpečnosti a obrany ubírá

SecurityGuideKyberbezpečnost

Vláda schválila Akční plán ke strategii kybernetické bezpečnosti, který dává jasnou představu, kam se Česká republika chce v zajišťování kybernetické bezpečnosti a také budování kybernetické obrany v následujících pěti letech ubírat. Akční plán obsahuje body týkající se např. posílení kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví, posuzování rizikového profilu dodavatelů, omezování vysoce rizikových dodavatelů pro bezpečné zavádění telekomunikačních sítí nastupujících generací i efektivní strategické komunikace zaměřené na zvládání velkých kybernetických bezpečnostních incidentů.

Samotná Národní strategie kybernetické bezpečnosti stojí na třech základních pilířích: Sebevědomě v kyberprostoru, Silná a spolehlivá spojenectví a Odolná společnost.

Nově schválený akční plán obsahuje konkrétní kroky směřující k dosažení cílů jednotlivých strategií.

Strategie a akční plán dávají jasnou představu, kam se ČR chce v zajišťování kybernetické bezpečnosti a také budování kybernetické obrany v následujících pěti letech ubírat. Zároveň je ze strategie i akčního plánu jasně patrná vůle ke spolupráci nejen napříč státní sférou a bezpečnostními složkami, ale i s akademickou sférou a soukromým sektorem. Což je možná to vůbec nejdůležitější, protože kybernetická bezpečnost musí stát na spolupráci,“ říká ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Sebevědomě v kyberprostoru

V rámci tohoto pilíře nabízí akční plán tematické celky: Společný přístup ke kybernetické bezpečnosti, Strategická komunikace, Bezpečná infrastruktura, Rozvoj schopností, Sebevědomá reakce, Prevence a potírání kriminality, Národní právní úprava, Úpravy a aktualizace regulatorního rámce a Věda a výzkum.

Silná a spolehlivá spojenectví

Tematické celky tohoto pilíře jsou: Efektivní mezinárodní spolupráce, prohlubování a tvorba aktivních spojenectví, Mezinárodní právo, správa internetu a lidská práva online a Sdílení schopností a expertizy.

Odolná společnost

V rámci Odolné společnosti se potom jednotlivé body zabývají těmito tématy: Zabezpečení digitální veřejné správy, Kvalitní systém vzdělávání, Osvětová a vzdělávací činnost a Odborné vzdělávání a posilování expertní základny.

Zkušenosti z loňského i letošního roku ukázaly, že je velmi důležité věnovat se zejména kybernetické bezpečnosti v oblasti zdravotnictví. Akční plán proto počítá s kontinuálním posilováním kybernetické bezpečnosti v tomto segmentu pomocí tvorby metodických materiálů, cvičení, sdílení informací o hrozbách a dalšími způsoby. Velkou pozornost si také připisuje mechanismus atribuce závažných kybernetických útoků, krizové řízení a přípravy na případné budoucí krize.

Celý Akční plán ke strategii kybernetické bezpečnosti najdete zde.

Zdroj: nukib.cz