Strategický dialog Česka s Izraelem: Je na čem stavět, spolupráce funguje skvěle.

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost

Dialog Security guide

Že má Česká republika vřelé vztahy s Izraelem, to je dobře známý fakt. Obě země spolupracují v oblasti vědy, techniky, ale i bezpečnostních záležitostí. A právě k tématu bezpečnosti, resp. obrany, se 9. listopadu uskutečnil Strategický dialog.

Českou stranu na jednání zastupoval náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR Jan Jireš. Celého jednání se účastnil i náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany ČR Lubor Koudelka. Na izraelské straně jednání vedl Dror Shalom, ředitel politicko-vojenské kanceláře Ministerstva obrany Izraele.

Obranná spolupráce s Izraelem představuje dlouhodobě jednu z priorit Ministerstva obrany ČR. Ačkoliv se zástupci rezortů obrany pravidelně setkávají na různých úrovních, Strategický dialog umožňuje detailněji projednat celou šíři obranné spolupráce a stanovit její další směřování v následujícím období. Je současně příležitostí, jak prodiskutovat aktuální otázky regionální i mezinárodní bezpečnosti.

Před samotným jednáním Strategického dialogu přijal ředitele Shaloma náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec, který ocenil dosavadní průběh vzájemné spolupráce a podpořil její další rozvoj.

Stěžejním tématem jednání byl současný stav bilaterální obranné relace a možnosti jejího dalšího posílení. „Spolupráce mezi našimi zeměmi má dlouhou historickou tradici. S tím se však nechceme spokojit a usilujeme o další prohloubení praktické spolupráce,“ zdůraznil náměstek Jireš. Shoda panovala na posílení aktivit v oblastech vzdělávání a výcviku, vojenského zdravotnictví, a spolupráce na úrovni vojenské policie a hasičských jednotek. „Měli bychom se soustředit na praktické výstupy naší spolupráce, zejména skrze sdílení znalostí a zkušeností, rozvoj strategického myšlení,“ doplnil ředitel Shalom.

Strategické partnerství mezi ČR a Izraelem se projevuje i v akvizičních projektech. Izraelské společnosti významně podílejí na modernizaci Armády ČR – od vybavení obrněnců Pandur přes střely SPIKE až po nové radiolokátory MADR a protiletadlový systém SPYDER. Na zakázkách se nemalou měrou podílí i český obranný průmysl. Spolupráce českých a izraelských firem je obecně velmi aktivní a značně perspektivní oblastí.

Obě delegace diskutovaly také aktuální regionální a mezinárodní bezpečnostní situaci, od války na Ukrajině přes adaptaci NATO na nové bezpečnostní prostředí až po současné dění v regionu Blízkého východu.

Zdroj: Ministerstvo obrany, AN