Rohovory

SecurityGuideRozhovory

Security Guide rozhovory

Bezpečnostní obor je plný zajímavých lidí. Přinášíme pohledy a užitečné informace skrze rozhovory. Oslovujeme odborníky z řad bezpečnosti – policisty, vojáky, akademiky, experty na BOZP a veřejně činné osoby, které mají k tématu co říct. Komentují aktuální události, ale hovoří i k nadčasovým a obecným tématům. Velký úspěch sklízí náš seriál „Ženy v bezpečnosti.” Hlavní partner rubriky rozhovory:  

Koktejl

SecurityGuideKoktejl

Security Guide koktejl

Bezpečnost je komplexní téma. Snoubí se v ní otázky osobní bezpečnosti, mezinárodních vztahů, kybernetiky, práva, BOZP, techniky a technologií, ale i psychologie. Články, které nemají jasné zařazení, najdete právě tady.

Aktuality

SecurityGuideAktuality

Security Guide aktuality

Bezpečnost je rozmanité téma, které je součástí světa technologií, legislativy, kyberprostoru nebo veřejnosti. Co se právě teď děje Vám pravidelně přinášíme v této rubrice, aby Vám ze světa bezpečnosti nic neuniklo.

Ze světa

SecurityGuideZe světa

Security Guide ze světa

Bezpečnost ve světě ovlivňuje i bezpečnost naši, tady v České republice. Píšeme články o kybernetických útocích, které ochromily zahraničí, píšeme o legislativě, kterou nastavily ostatní země, píšeme o technologiích, které ovlivňují směřování společnosti. Všechny zajímavosti ze světa v oblasti bezpečnosti najdete právě tady.

Legislativa obor dnes a zítra

SecurityGuideLegislativa

  Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahové náplni jednotlivých živností Z přílohy č.3 Ostraha majetku a osob Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz a při jejich zpracování, cenností nebo jiného majetku, ochranou osob, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních… [Číst celé]

Zajímají Vás bezpečnostní studia?

SecurityGuideVzdělávání

  Přehled vysokých škol nabízejících vzdělání z oboru bezpečnosti: Policejní Akademie České republiky v Praze http://www.polac.cz/g2/index.php Univerzita obrany https://www.unob.cz/Stranky/default.aspx Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava https://www.vsb.cz/cs/ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně http://www.utb.cz/ Univerzita Karlova v Praze http://www.cuni.cz/ Masarykova univerzita https://www.muni.cz/ ČVUT – obory Plánování a řízení krizových situací a Civilní nouzové plánování https://www.cvut.cz/

Zbraně

SecurityGuideZbraně

  Problematika zbraní je velmi široká, zasahuje do legislativy, souvisí s bezpečností široké veřejnosti i s činností ozbrojených složek státu a soukromých bezpečnostních služeb. Postupně budeme přinášet články, které Vám tuto složitou problematiku představí a zejména přiblíží.

Nelegálne získavanie informácií pomocou skrytého pozorovania

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost

Riziko únikov informácií rastie predovšetkým v dôsledku rastu konkurencie. Používanie týchto praktík je naprosto beztrestné. Trestný zákon hovorí iba o odpočúvaní telefónnych rozhovorov ako o trestnom čine, ale všetky ostatné typy získavania informácií sú len porušovaním Listiny základných ľudských práv a slobôd občanov, to znamená, že spadajú do občiansko-právnych sporov. Samostatnou kapitolou je ochrana osobných údajov v súlade s princípmi GDPR. Sledovanie je vlastne utajené pozorovanie… [Číst celé]

Co nás čeká v oblasti zabezpečení? Lepší analýza a predikce, ale i roboti

SecurityGuideBezpečnostní technologie

Blížící se konec roku tradičně svádí k predikcím dalšího vývoje. Co nás čeká a kudy se ubírají trendy v oblasti zabezpečení? Světová pandemie nám letos dokázala pravdivost rčení, že předpovědi jsou těžké, zvláště pokud se týkají budoucnosti. Přesto si pojďme nastínit základní směry, které v oblasti bezpečnosti vidíme. Připojení objektu na pult centrální ochrany (PCO) i elektronické zabezpečovací a požární systémy bývají ve… [Číst celé]

Kybernetická bezpečnost

SecurityGuideKyberbezpečnost

IT technika, kybernetika se stala nedílnou součástí našich životů a našeho světa. Dále a dále se rozšiřuje, aniž bychom vnímali, kde všude IT techniku, senzory či procesory máme, kde se nachází, jak jsou propojeny. Již ani nevnímáme, jak umělá inteligence a další součásti „kybernetiky“ řídí naše životy nebo je ovlivňují. Není to náhoda. Termín „kybernetika“ je odvozen z řeckého „kybernetés“, to… [Číst celé]