SOVAK ČR mezi oceněnými organizacemi v ČR pro oblast bezpečnosti

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost

SOVAK ČR mezi oceněnými organizacemi v ČR pro oblast bezpečnosti

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) dne 5. 10. 2021 obdržel pro oblast bezpečnosti ocenění pod názvem Bezpečná organizace. Ocenění je určeno nejen pro významné oborové organizace, ale také pro malé, střední i velké podniky.

 

Certifikát Bezpečná organizace převzal z rukou garanta projektu Bc. Radka Kubíčka, MBA, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR Ing. Vilém Žák. Projekt pod názvem Bezpečná organizace, který se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky a aktivní řešení bezpečnostní politiky v organizacích, byl spuštěn v průběhu roku 2020. Projekt, je velmi pozitivně vnímán ze strany dozorových orgánů. Realizuje jej auditní a poradenská společnost 2KConsulting s.r.o. Výsledkem dlouhodobé spolupráce je zjištění, že SOVAK ČR splňuje výstupy pro kontrolní a dozorové orgány, které jsou pro tento rok u této organizace zaměřeny na oblast zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR). Audit byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a přijatých opatření, souladu s národní legislativou a s legislativou Evropské unie. Zároveň byli všichni zaměstnanci proškoleni v otázkách problematiky ochrany osobních údajů především se zaměřením na řešení bezpečnostních incidentů a praktických problémů při výkonu činnosti. Výstupy z projektu jsou návrhy opatření, jak eliminovat různá rizika i hrozby ve spojitosti s kybernetickou bezpečností, která jsou aktuální tématem bezpečnosti v různých organizacích.

Garant projektu Bc. Radek Kubíček, MBA, dále doplnil, že v rámci projektu Bezpečná organizace uvítají další účastníky z oboru vodovodů a kanalizací, aby tak mohly být představeny jako příklady dobré praxe i vodárenské společnosti.

Zdroj a foto: www.sovak.cz