Seminář Ministerstva vnitra ČR: Agrese rodičů a žáků jako bezpečnostní riziko pro školu

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost

seminar_bezpecnost_skoly

Po dvou letech odkládání v důsledku covidových opatření, se Asociaci bezpečná škola podařilo uspořádat společně s Ministerstvem vnitra ČR seminář na téma „Agrese rodičů a žáků jako bezpečnostní riziko pro školu“. Seminář byl koncipován na oblast narůstající agrese ze strany žáků a rodičů a s tím související problematikou vzniklou situaci adekvátně řešit.

Úvod semináře zahájil ředitel odboru prevence kriminality JUDr. Michal Barbořík a prezident Asociace bezpečná škola Ing. Libor Sladký, křtem nové publikace „Manuál bezpečné školy“. Poté JUDr. Barbořík po úvodním přivítání přítomné seznámil s novými cíli a vizemi odboru prevence kriminality a podporou projektů související s aktivitami asociace pro oblast škol.

Druhým příjemným příspěvkem, bylo zveřejnění nové brožované publikace „Prevence agrese ve školách a školských zařízeních“. Jedná se o výstupy z ankety s komentářem, která se uskutečnila v roce 2020 v téměř 600 školách napříč celou republikou. Dotazy z oblasti bezpečnosti mohou školám, zřizovatelům a dalším zainteresovaným organizacím pomoci správně směrovat na co by se měli v bezpečnosti škol zaměřit a co školy opravdu tíží. Narůstající verbální i fyzická agrese je jev, který není ve školách již výjimkou.

Posluchači z řad pedagogů či ředitelů škol, pracovníků OSPOD, městských či krajských zřizovatelů si mohli vyslechnout příspěvky na související témata. Případy agrese v konkrétní škole a způsoby řešení žáků s rizikovým a závadovým chováním přednesla v rámci řízeného rozhovoru ředitelka základní školy Za Chlumem Bílina Mgr. Barbora Schneiderová společně s Bc. Jitkou Sladkou z Asociace bezpečná škola.

Následoval příspěvek na téma „Od mateřských škol po střední školy“, kdy Mgr. Renata Horká a Mgr. Kateřina Součková z poradenského centra pro pedagogy a rodiče Kolping, představili projekt „Přímá pomoc a podpora školám“. Jaké projevy agrese se u různých věkových kategorií ve školách projevují a jak s nimi účinně pracovat.

Dalším podnětným příspěvkem byl od Jaroslava Patery, Dis., který jako sociální pracovník a kurátor pro děti a mládež, mluvil na téma „Selhání státu, institucí a dětí, ztracených ve svých právech“. Po zmínění několika příkladů z praxe ohledně projevů agrese od žáků či rodičů ve školách, přítomné seznámil s oblastí trestně-právní u dětí pod 15 let, se selháním státu při uplatnění úmluvy o právech dětí v kontextu metodických pokynů. Jak legislativně jednat, pokud není dítě řádně zastoupeno, v kontextu OSPOD.

Dětského kurátora vystřídal zástupce OSPOD, Mgr. Josef Smrž. „Limity a mantinely spolupráce OSPOD se školami“, byl hlavní námět příspěvku. Výkon a vymezení pravomocí OSPOD, role v systému a podání návrhu na umístění dítěte mimo rodinu, informace, které byly připomenuty z legislativy.

Dalším důležitým příspěvkem byl komplexní pohled na systémové řešení ve škole prezentované v nové knize. Ing. Libor Sladký s přítomnými prošel publikaci a oblasti, kterých se dotýká.

Po polední přestávce došlo na téma „Psychologie vnímání násilí jako řešení problémů“, Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M. přiblížil pohled do lidského vnímání, kauzy po vyhodnocení varovných signálů, model agresivního chování a přednesl konkrétní příklady varovných signálů ve školském prostředí.

Mgr. Roman Sviták, vedoucí krizového a bezpečnostního odboru Karlovarského kraje uvedl příklad pilotního projektu aplikovaného v rámci škol v ČR. „Systém komplexního přístupu k bezpečnosti ve školách v Karlovarském kraji s dohledovou službou“. Předal příklady dobré praxe a připojit publikaci k dohledové služby s praktickými informacemi, jakým způsobem získat možnost zřídit dohledovou službu ve školách.

Mgr. Pavel Janus, ředitel největší školy v Karlovarském kraji, Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, ukázal zajímavé podněty. Například systém velkoformátových samolep na podlaze školy, kde žáci každý den čtou zásady slušného chování. Zmínil projekt „Bezpečné zóny“, vymezuje okolo školy prostor, který je nejen monitorován, ale je v něm požadováno slušné chování bez cigaret, alkoholu a případných dalších OPL.

Poslední příspěvek „Proč pouhá instalace bezpečnostní techniky není řešením bezpečné školy“ odprezentoval Ing. Libor Sladký ukázky z prostředí škol v rámci celé ČR. Jakým způsobem může ovlivnit špatně zvolená či instalovaná technika bezpečnost ve škole. Jak nedodržováním režimových opatření je technika spíše na škodu.

Téměř v plném počtu byl seminář ukončen a přítomní odcházeli plni nových poznatků a praktických návodů v publikacích, které dostali zdarma v rámci semináře. Moderování se ujal zkušený odborník v oblasti prevence kriminality JUDr. Tomáš Koníček.

Příspěvky přednášejících ke stažení najdete zde.

Zdroj: TZ; JM