S novým obsazením Poslanecké sněmovny přichází také nové obsazení výborů. Z hlediska bezpečnosti jsou zásadními výbory Výbor pro bezpečnost a Výbor pro obranu. Podívejme se, co mají výbory na starosti a kdo v nich zasedl.

SecurityGuideLegislativa

Poslanecká sněmovna

Výbor pro bezpečnost: Výbor pro bezpečnost se zabývá vnitřní bezpečností státu. Jde o věci týkající se veřejného pořádku, kybernetickou a energetickou bezpečnost státu a fungování všech složek integrovaného záchranného systému. Také se věnuje otázkám českého vězeňství a financování bezpečnostních složek včetně mzdového ohodnocení příslušníků bezpečnostních sborů. K výboru pro bezpečnost se řadí ještě Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor ČR, Podvýbor pro Policii ČR, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby, Podvýbor pro vězeňství a Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby.

Členové výboru pro bezpečnost ve volebním období 2021-2025

Předseda: PhDr. Pavel Žáček, Ph.D

Místopředsedové: Martin Exner (STAN), Mgr. Šimon Heller (KDU-ČSL), MUDr. Jiří Mašek (ANO)

Členové: MUDr. Milan Brázdil (ANO), Ing. Jiří Hájek (STAN), JUDr. Pavel Kašník (ODS), Radek Koten (SPD), Robert Králíček (ANO), Mgr. Karel Krejza (ODS), Mgr. Bc. Hubert Lang (ANO), Petr Letocha (STAN), JUDr. Martin Major, MBA (ODS), Ing. Drahoslav Ryba (ANO), lic. Petr Sadovský, MBA (ANO), Michal Zuna (TOP09)

Výbor pro obranu je rovněž příslušný k projednání návrhů na jmenování náčelníka Generálního štábu AČR, náčelníka Vojenské policie a ředitele Vojenského zpravodajství. Agendu jednání výboru vycházející z podnětů jeho členů ve značné míře tvoří projednávání věcných otázek týkajících se obrany a diskuse o těchto otázkách se zástupci rezortu obrany (obranné akvizice, stav personálu ozbrojených sil, vývoj plnění rozpočtu, otázky obranného průmyslu aj.).

Výbor pro obranu: Výbor pro obranu se věnuje otázkám vnější bezpečnosti státu a jejího zajištění. Je základním institucionálním nástrojem civilní kontroly ozbrojených sil, vykonává kontrolní roli ve vztahu k řízení rezortu obrany, v rámci legislativního procesu se podílí na tvorbě zákonných předpisů v oblasti obrany a bezpečnosti, každoročně projednává rovněž příslušnou kapitolu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, dále mandát pro vysílání příslušníků ozbrojených sil do zahraničních operací a jiné materiály týkající se ozbrojených sil, které jsou vládou předkládány Parlamentu na základě ústavní povinnosti.

Členové výboru pro obranu ve volebních období 2021-2025

Předseda: MUDr. Miloslav Janulík (ANO)

Místopředsedové: Mgr. Josef Flek (STAN), Jan Hofmann (ODS), Ing. Pavel Růžička (ANO)

Členové: Ing. Josef Bělica, MBA (ANO), Ing. Stanislav Blaha (ODS), PhDr. Jiří Horák Ph.D. (KDU-ČSL), Mgr. Karel Krejza (ODS), Ing. Petr Liška (STAN), Mgr. Ing. Taťána Malá (ANO), Ing. Michaela Opltová (STAN), Michal Ratiborský (ANO), Ing. Radovan Vích (SPD), Mgr. Ing. Lubomír Wenzl (ANO), PhDr. Pavel Žáček Ph.D. (ODS), PhDr. Marek Ženíšek Ph.D. (TOP 09)