Rok 2022 na vnitru: Bezpečnostní důsledky války na Ukrajině a další

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Koktejl

Letošní rok přinesl Ministerstvu vnitra jako ústřední téma řešení bezpečnostní situace a důsledků ruské agrese na Ukrajině.

Neřešilo se ale jenom to. Mezi další témata např. patřil rozvoj elektronizace státní správy nebo české předsednictví EU.

Česká republika se od února 2022 potýkala s dopady, které zavinil ruský útok na Ukrajinu. Ministerstvo vnitra (MV) v této souvislosti koordinovalo oblast vnitřní bezpečnosti, kdy do EU uprchlo několik milionů především žen a dětí z Ukrajiny. Česko letos dokázalo pomoci přibližně půl milionu ukrajinských uprchlíků, což je na přepočet obyvatel nejvíce z celé EU. Ti díky zřízení krajských asistenčních center pomoci ve všech krajích získali rychle oficiální statut, ubytování i další základní pomoc. Situaci zvládlo MV díky skvělé spolupráci složek IZS, krajů, regionů i dobrovolníků z řad občanů. Součástí pomoci MV byla i zdravotní a humanitární podpora obětí války v Česku i přímo na Ukrajině. Více o pomoci např. zde.

Téma podpory Ukrajině bylo zásadní i během českého předsednictví EU, které ČR převzalo 1. července. Mezi dalšími prioritami MV byl také boj proti sexuálnímu zneužívání dětí. Z hlediska zvládání rostoucí vlny nelegální migrace přes západní Balkán bylo klíčové listopadové jednání v Albánii. Na ministerském fóru vedeném ministrem vnitra Vítem Rakušanem se podařilo dosáhnout výrazného pokroku s některými balkánskými státy, který povede k jejich důraznějšímu postupu proti nelegální migraci. „Letos jsme Evropě ukázali, že jsme spolehlivým členem EU. Ať už šlo o zvládnutí dopadů ruské agrese na Ukrajinu, nebo o výzvy plynoucí z předsednictví EU, nikdo nemůže pochybovat o tom, že Česko i jeho občané jsou důležitou součástí Unie,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan.

Celý souhrn roku 2022 pohledem MV najdete zde.

Zdroj: mvcr.cz; JM