Říjen je již tradičně Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti, Česká republika tuto každoroční kampaň podpoří

SecurityGuideKyberbezpečnost, Vzdělávání

Říjen je Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) tuto celoevropskou kampaň nabídkou osvětových a vzdělávacích aktivit na témata kybernetické bezpečnosti pro různé cílové skupiny podpoří.

Česká republika je součástí Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM). ECSM je každoroční kampaň Evropské unie zaměřená na podporu kybernetické bezpečnosti mezi občany a organizacemi EU, poskytování aktuálních informací o bezpečnosti online a sdílení osvědčených postupů. Kampaň ECSM koordinuje Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) a Evropská komise, podporují ji členské státy EU a stovky partnerů z Evropy i mimo ni.

Oficiálními tématy letošní ECSM kampaně jsou zabezpečení chytré domácnosti a ochrana uživatele na sociálních sítích a při on-line nakupování. NÚKIB se bude uvedeným tématům věnovat především prostřednictvím osvětového komiksového instagramu @petr.vytrzny.

K příležitosti ECSM připravil NÚKIB pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy speciální seriál plný tipů a zábavných ilustrací nebo inovované osvětové on-line kurzy pro děti školního věku: Vanda a Eda v Onlajn světě, Digistopa: Příběh Báry a Digistopa: Příběh Svůďáka. On-line kurzy jsou spustitelné i na mobilních zařízeních a najdete k nim i metodické listy pro vyučující nebo rodiče.

Jako doprovodný projekt ke zmíněnému on-line kurzu Digistopa: Příběh Svůďáka vznikl také ve spolupráci s neziskovou organizací Kvalitní digičas, z.s. a jejím projektem Edukids interaktivní chatbot. Ten umožní dětem stát se součástí příběhu prostřednictvím komunikace v reálném čase s jeho hlavní postavou.

Oficiální odkazy:

ECSM: https://cybersecuritymonth.eu/

Vanda a Eda v Onlajn světě

Digistopa: Příběh Báry

Digistopa: Příběh Svůďáka

Chatbot: Příběh Svůďáka

Zdroj: TZ NÚKIB