Ředitelka bezpečnostní agentury k novele o přestupcích: Je to významný posun, ale ukáže až čas.

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost, Rozhovory

Mgr. Bc. Kamila Muziková Vávrová, LL.M.

Před pár dny jsme informovali o novele zákona o přestupcích, která se dotkne i diváckého násilí a výtržností na stadionech. Kamila Muziková Vávrová se na tyto záležitosti specializuje, její firma INPOS ročně zabezpečuje množství fotbalových zápasů. Novelu vítá, ale dodává, že prostor pro další úpravy zůstává…

Jak se díváte na novelu zákona o přestupcích na stadionech z hlediska člověka, který situaci na fotbalových utkáních zná velmi dobře? Pomůže vám?

Pokusím se odpovědět velmi zkráceně, ale je to téma na samostatný článek. Pyrotechnika a výtržnosti se řeší již spousty let, ale odrazovým můstkem k výrazným změnám byl myslím incident z 9.3.2019. Jednalo se o utkání mezi AC Sparta Praha a FK Viktoria Plzeň, kdy ze sektoru hostí byla vhozena pyrotechnika, která následně zranila ženu. Utkání bylo přerušeno a policie sektor hostujícího týmu vyklidila, aby se zamezilo případným dalším zraněním. Daný případ byl medializován a video ze zmíněného incidentu běželo od hlavních zpráv v TV přes všechny sociální sítě.

Změna k 1.2.2022 je určitě významná a vlastně poprvé byla pojmenována pyrotechnika jako největší bezpečnostní problém na fotbale. Základem je změna Zákona o některých přestupcích č. 251/2016 Sb., kde je přímo v § 5 Přestupky proti veřejnému pořádku odstavec 1 –  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  –  písmeno k   – vnese na organizované sportovní utkání pyrotechnický výrobek nebo v místě takového utkání, cestou na takové utkání anebo cestou zpět z takového utkání pyrotechnický výrobek použije.

Pozor a zde je další výrazná změna, že je to i cestou na utkání i z utkání. Na to navazuje pokuta, a následně je významnou změnou tzv. maření úředního rozhodnutí, což zkráceně znamená, že pokud někdo dostane zákaz vstupu na stadion jako omezující opatření v přestupku, a toto rozhodnutí poruší, tak jde o trestný čin, ne o přestupek jako dosud. Je to opravdu velmi stručně řečeno.

Ptáte-li se, zda pomůže novela, věřím, že je to výrazný posun, odrazový můstek, a čas ukáže. Jak se říká, máme nyní A, ale je třeba udělat i B. Konkrétně myslím legislativně ukotvit možnosti klubů vedoucích k identifikaci problémových osob a pachatelů. Zde stále narážíme na podmínky GDPR, a k zákonné úpravě, dalo by se říci, že i díky „covidu,“ nedošlo.

Jak se to dotkne činnosti SBS? V tuto chvíli nelze predikovat. Důležitým prvkem je, že pyrotechnika je nyní jednoznačně pojmenována jak uvnitř stadionu, tak i mimo něj. Dále, jak jsme si, řekli je zde maření úředního rozhodnutí, což je nyní trestným činem a zároveň došlo ke zvýšení sankcí. Pyrotechnika je nebezpečná. Na stadion a do davu či skupiny lidí nepatří.

Jak zajišťujete informovanost ostrahy, když mají někteří výtržníci zákaz vstupu na stadion?

Pořadatelská a bezpečnostní služba/ostraha jako soukromý subjekt nemá oprávnění přístupu k osobním údajům osob, a v proto v těchto případech vycházíme pouze z místní a osobní znalosti.

Co byste případně navrhovala MV ČR pro zlepšení?

Současné legislativní úpravy je nutné vnímat jako jednu z částí připraveného systému, k němuž nadále probíhají odborná jednání, hlavně v oblasti podmínek identifikace osob, přístupu k osobním údajům a případně použití technologií využívající biometrické prvky.

Děkuji, Andrea Novotná