Recenze: Vor v zákoně

SecurityGuideAutorské články

Vor v zákoně

Kniha britského výzkumníka Marka Galleottiho se zabývá fenoménem ruského organizovaného zločinu.

Vor v zákoně je velmi čtivá, odborně naučná publikace, která čtenáře provede dějinami ruské kriminality od středověkých časů po současnost. Nejvíc prostoru je však věnováno etapě od 19. století dále…

Tehdy, především v souvislosti s industrializací, začala rozsáhlá migrace do měst. V ruských metropolích vznikaly oddělené chudinské čtvrti, tzv. jamy, kde živě bujela kriminalita všeho druhu. Postupně se začala tvořit nová vrstva společnosti, která nepracovala, ale žila vyloženě z kriminality – loupeží, krádeží, (nájemných) vražd a vydírání.

Po pádu carské říše a nástupu bolševiků tato kriminální sorta značně zmohutněla. V trestaneckých táborech a gulazích vznikla živná půda pro subkulturu, ze které vyrostli „vory v zákoně“ neboli „zloději podle práva.“

Na první pohled se odlišovali typickým tetováním, které hlásalo jedinečný životní příběh nositele. Sami pro sebe také vytvořili „vorovskoj mir,“ neboli „kodex zlodějů“, systém pravidel, kterými se řídili. Například nesměli mít žádné placené zaměstnání nebo spolupracovat s represivními orgány a se státem. Charakteristické bylo také pohrdání ženami „feňa,“ tj. kriminálnický slang.

Po Stalinově smrti a posléze s pádem SSSR se však transformoval i vorovský způsob života. Staré struktury a tradice ustoupily uhlazenějšímu stylu, který se propojil se státem – což bylo paradoxně původně právě to, proti čemu vorové bojovali…

Dnešní ruský organizovaný zločin je nesmírně mohutný a synergicky provázaný s politikou a byznysem. Oligarchické a kleptokratické Rusko představuje jeden velký mafiánský stát, ve kterém, jak trefně zní název jiné zajímavé knihy autora Petera Pomerantseva „nic není pravda a všechno je možné.“

Galeottiho kniha je založená na dvou desetiletích terénního výzkumu, na osobních rozhovorech s představiteli státní moci, represivních složek i samotných aktérů organizovaného zločinu.

Čtenář díky barvitému popisu nahlédne do struktur zločineckých skupin, jejich životů, šarvátek i tvrdých válek. Pochopí, jak jsou jednotlivé gangy uskupeny z hlediska hierarchie, místní příslušnosti či etnicity. Seznámí se také s životy důležitých vorů a dalších postav ruského podsvětí. Text doplňuje několik stran zajímavé fotogalerie.

Kniha Vor v zákoně je vhodná jak pro studenty bezpečnostních oborů či mezinárodních studií, tak pro širokou veřejnost se zájmem o problematiku kriminality a organizovaného zločinu.

AN