R. Zapletal: K diskusi o návrhu na zkrácení pracovní doby

0
937

Reakce na článek: https://roklen24.cz/f/Krat%C5%A1%C3%AD%20pracovn%C3%AD%20doba%20?%20P%C5%99es%C4%8Dasy%20a%20ztr%C3%A1ta%20konkurenceschopnosti.%E2%80%9C

Celá diskuse o zkrácené pracovní době se točí hlavně kolem termínu „produktivita“. Je výhodnější zkrácená pracovní doba nebo ji zaměstnanci přivítají a vyšší produktivita znamená, že nedojde k ekonomickým ztrátám atd.?

Jsem rád, že server ROKLEN24 1.8.2018 v příspěvku „Kratší pracovní doba ? Přesčasy a ztráta konkurenceschopnosti.“, od autorky Adély Liškové, vznesl do diskuse racionální pohled a fakta. Přesto i tento článek zapomněl na velkou část ekonomiky, kterou těžko lze poměřovat „produktivitou“ , protože podstatou těchto pracovních pozic je „být v práci“ .

O čem hovořím ? Jde většinou o služby a pracovní pozice typu – ostraha majetku a osob, ošetřovatelský personál v nemocnicích, různé velíny a havarijní čety, hasičské záchranné sbory, sociální služby a asistenční služby…  Prostě pracoviště, kde nelze hovořit o produktivitě, kde zaměstnanci prostě jsou a musí být. Připraveni k zásahu, nebo konající pracovní činnost – službu  minutu po minutě, hodinu po hodině. Jejich počet může být někdy snížen zapojením techniky, ale nikdy ne docela.

Provedl jsem analýzu sektoru komerční bezpečnosti, jinak soukromých bezpečnostních služeb v České republice, tedy činnosti, která je typicky spojena s „pracovní činností vykonávanou v daném čase a jejíž důležitost s ohledem na vzrůstající bezpečnostní rizika i přes zapojování technických, elektronických a dalších prostředků, včetně autonomních,  poroste.

K 31.12. 2017 bylo v ČR zaměstnáno v tomto sektoru  43 858 osob. Valná většina pracuje v nepřetržité nebo třísměnné organizaci pracovní doby, takže vykonává svou pracovní činnost v 37,5 hodinovém pracovním týdnu. Po snížení o 2,5 hodiny týdně by jejich pracovní týden činil 35 hodin.

Minimální zaručená mzda je vyplácena hodinová mzda v II. stupni zaručené mzdy. Při přepočtu na 37,5 hodinový pracovní týden činí  tato mzda 86, 20 Kč/hod. Při přepočtu na 35 hodinový pracovní týden činí tato mzda již 92,30 Kč/hod.

Minimální mzdový hodinový náklad při započtení nočních příplatků, rezervy na dovolenou (v tu chvíli někdo jiný musí pracovní činnost vykonávat, takže náklady rostou), při započtení příplatků za svátek, odvodů za zaměstnance atd. činí dnes tento náklad 141 Kč/hod. Po přepočtu na 35 hodinový pracovní týden činí 151 Kč/hod = rozdíl je 10 Kč/hod.

Aby bylo možno nahradit výpadek způsobený snížením hodin pracovního týdne, a protože v tomto případě někdo musí práci vykonávat, bylo by nutno nabrat jako náhradu cca 3 500 nových zaměstnanců. Opomíjím, že  v době, kdy v ČR chybí několik set tisíc zaměstnanců,  je tato představa zcela nereálná, ale musím konstatovat, že jenom nábor, péče o tyto zaměstnance (pracovně lékařská služba, vybavení pracovními prostředky – uniformy a OOPP, školení, zpracování mezd) by činilo cca 28 000 000 Kč ročně.

Větší náklady však vyplývají z onoho navýšení mzdových prostředků. U 6 972 150 hodin měsíčně se zvýší mzdové náklady o 10 Kč roční dopad činí 836 658 000 Kč , při započtení nákladů na péči o nové zaměstnance  864 722 000 Kč. Pokud bychom připočetli další náklady např. na náhradu za práci psovodů, péči o oděvy, atd. dostali bychom se ještě výše.

I bez toho, činí zvýšení nákladů v objemu trhu soukromých bezpečnostních služeb cca. 4,8% ročně (trh SBS se kvalifikovaně odhaduje na 18 miliard Kč ročně).

Z tohoto si můžeme udělat představu o nárůstu nákladů například  veřejného sektoru jako je Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR.  Pro zdravotnictví, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu, zejména v nemocnicích, LDN, kde jsou nepřetržité služby s nedostatkem peněz by tato změna pravděpodobně znamenal totální kolaps.

Uvedené skutečnosti jen dosvědčují, že takovéto opatření nařízené zákonem, by znamenalo nejen zvýšení nákladů jak u soukromého tak veřejného sektoru, kolaps služeb , nárůst šedé a černé oblasti personální práce.

Radek Zapletal, tajemník Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR a Security Clubu – sdružení zaměstnavatelů

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here