Projekt Kraje pro bezpečný internet představuje seriál deseti nových videospotů

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost, Koktejl, Kyberbezpečnost

S cílem seznámit veřejnost do hloubky s vybranými rizikovými jevy v oblasti kyberbezpečnosti představil projekt Kraje pro bezpečný internet seriál nových deseti videospotů. V nich se objeví např. problematika bezpečnosti 5G sítí, chytrá domácnost, online marketing nebo rozpoznávání obličeje či deep fakes. Videospoty jsou volně dostupné na webu www.kpbi.cz a na YouTube kanálu Kraje pro bezpečný internet.

Při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu představuje projekt Kraje pro bezpečný internet seriál deseti nových videospotů Internet pod mikroskopem, které veřejnost seznamují do hloubky s vybranými tématy nejnovějších rizikových jevů v oblasti kyberbezpečnosti (bezpečnost 5G sítí, chytrá domácnost, online marketing nebo rozpoznávání obličeje či deep fakes). Společně s videospoty vznikla brožura, která popisuje jednotlivá témata a možnosti prevence v každé oblasti nejnovějších trendů v kyberbezpečnosti. Videospoty jsou volně dostupné na webu www.kpbi.cz a na YouTube kanálu Kraje pro bezpečný internet. Tato část projektu Kraje pro bezpečný internet byla financována z dotace Středočeského kraje z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra.

V loňském roce proběhla v rámci projektu aktualizace e-learningových lekcí pro žáky a studenty, pro pedagogy a pro sociální pracovníky. Vybrané lekce jsou doplněné o pracovní listy. E-learningové i pracovní listy jsou volně a zdarma dostupné na webových stránkách projektu – www.kpbi.cz.

Aktuálně probíhá také soutěžní kvíz pro děti a studenty

V rámci projektu aktuálně probíhá soutěžní kvíz pro děti a studenty, do kterého se každoročně zapojuje cca 30.000 žáků a studentů ze základních a středních škol z celé České republiky. Soutěžící se mohou do soutěže zapojit až do 28. února 2022 a mohou vyhrát hodnotné ceny od partnerů projektu – společností Microsoft a Gordic.

Jsme velice rádi, že i letos můžeme navázat na dlouholetou spolupráci s projektem Kraje pro bezpečný internet, jejichž partnerem jsme více než 10 let. V Microsoftu intenzivně vnímáme potřebu, aby každý zúčastněný rozeznával rizika a byl dostatečně informovaný o bezpečném pohybu na internetu. U příležitosti Dne bezpečnějšího internetu pravidelně vydáváme Digital Civility Index. Devět z deseti respondentů napříč všemi věkovými kategoriemi se v něm shoduje, že digitální svět by byl bezpečnější, kdyby měli dostatečné informace a vzdělání a o tom, co jim v online světě hrozí a jak se tomu účinně bránit. Daleko ohroženější skupinou jsou však dívky, proto je důležité zaměřit se na jak na jejich vzdělávání v oblasti IT, tak je upozorňovat na rizika, která jim v online prostředí hrozí,“ říká Dalibor Kačmář, ředitel pro technologické standardy ve společnosti Microsoft.

O projektu Kraje pro bezpečný internet

Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován po záštitou Asociace krajů ČR. Cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Partnery projektu jsou společnosti Micosoft a Gordic. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty připraveny také lekce pro učitele, rodiče, veřejnost, sociální pracovníky a policisty. I videospoty míří na různorodé cílové skupiny – rodiče, teenagery, seniory i širokou veřejnost.

Zdroj: TZ; JM