Projekt E-Bezpečí přináší cyklus „Prevíti na síti – průvodce světem online podvodů“

SecurityGuideKyberbezpečnost

Nový cyklus „Prevíti na síti – průvodce světem online podvodů“ představí nejznámější a nejrozšířenější typy podvodů, se kterými se můžeme setkat na síti. Upozorňuje tak na fakt, že více než polovinu kybernetické kriminality tvoří nejrůznější formy podvodného jednání. Online cyklus na komunikačním kanálu Youtube.com uvádí Kamil Kopecký a v prvních třech dílech se zabývá phishingem, scamem a podvodnou reklamou.

Projekt E-Bezpečí přichází s novým videoseriálem, který nazval „Prevíti na síti – průvodce světem online podvodů“ a představí v něm nejznámější a nejrozšířenější typy podvodů, se kterými se na síti můžeme setkat. Více než polovinu kybernetické kriminality totiž tvoří nejrůznější formy podvodného jednání. Každý díl má zhruba 30 – 40 minut.

První díl poodkrývá téma phishingu, krádeže osobních údajů na síti. Jak funguje phishing? Co je spear-phishing, whaling nebo třeba vishing? Na co se soustředit při rozpoznávání phishingu?

Všechny díly videoseriálu najdete zde.

O projektu E-Bezpečí

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:

a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),

b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),

c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),

d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),

e) hoax, spam a fake news,

f) online závislosti (netolismus, nomofobie),

g) fenomén youtubering,

f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

Základním východiskem činnosti projektu je terénní práce s nejrůznějšími cílovými skupinami, přednášková činnost, preventivní vzdělávací akce apod.

Zdroj: e-bezpeci.cz; JM