Prohlášení Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky, člen SPČR k minimálnímu mzdovému nákladu na fyzickou ostrahu

SecurityGuideLegislativa

MINIMÁLNÍ MZDOVÝ NÁKLAD VE VZTAHU K CENĚ FYZICKÉ OSTRAHY

S účinností od 01.01.2021 došlo k navýšení tarifů zaručené mzdy změnou nařízení vlády č.567/2006 Sb. Z tohoto důvodu jsme si dovolili aktualizovat náš výpočet minimálního mzdového nákladu, který provádíme vždy, když dojde ke změně tohoto nařízení nebo jiných zákonných povinností pro zaměstnavatele, které mají přímý vliv na výši mzdových nákladů.
Způsob výpočtu a stanovení minimálního mzdového nákladu je uveden v příloze k tomuto stanovisku. Celé prohlášení Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky je ke stažení ZDE