Přední odborník na kybernetickou bezpečnost Radim Polčák byl oceněn za zásluhy v oblasti kyberbezpečnosti

SecurityGuideKyberbezpečnost

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vyznamenal Radima Polčáka za zásluhy v oblasti budování bezpečnějšího kyberprostoru a dlouholetou spolupráci s Úřadem. Polčák patří k předním odborníkům na kybernetickou bezpečnost v České republice, zároveň je prorektorem pro rozvoj, legislativu a informační technologie.

NÚKIB ocenil prorektora Masarykovy univerzity Radima Polčáka za zásluhy v oblasti budování bezpečnějšího kyberprostoru a dlouholetou spolupráci s Úřadem. Plaketu převzal z rukou ředitele úřadu Karla Řehky.

Radim Polčák, který je prorektorem pro rozvoj, legislativu a informační technologie, patří k předním odborníkům na kybernetickou bezpečnost v České republice. Vystudoval Právnickou fakultu MU a na fakultě od té doby vyučuje řadu předmětů, které se týkají práva a kyberbezpečnosti. V roce 2012 o kybernetické bezpečnosti půl roku přednášel na DePaul University v Chicagu. Na přelomu let 2017 a 2018 působil také v Evropské komisi v Bruselu jako poradce v oblasti ochrany dat.

Polčák v současnosti spolupracuje na novele českého zákona o kybernetické bezpečnosti

Ve své činnosti se Radim Polčák věnuje propojování českého práva a informačních technologií. Podílel se například na přípravě zákona o kybernetické bezpečnosti, na základě kterého NÚKIB vzniknul. V současné době s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost spolupracuje na implementaci celoevropské směrnice o kybernetické bezpečnosti NIS a při pracích na novele českého zákona o kybernetické bezpečnosti.

Zdroj: nukib.cz; JM