Pohled z USA: Guvernér, který chápe, že „woke“ korporace podkopávají americké zájmy

SecurityGuideAktuality, Ze světa

Kevin Sitt Security Guide

Problematika ESG není téma jen v Evropě, ale i za Atlantikem.

Přeložili jsme pro vás článek z amerických zdrojů, který před tímto novodobým „probuzeným“ strašákem varuje. I ve Spojených státech se naštěstí najdou racionální lidé, kteří otevřeně hovoří o tom, jak zhoubný ve skutečnosti program ESG je. Mezi takové lidi patří třeba republikánský guvernér Kevin Sitt.

„ESG tak trochu přepisuje způsob investování. Místo toho, aby se zaměřila na hodnotu pro akcionáře, je to spíše politická agenda.”

To jsou slova oklahomského guvernéra Kevina Stitta o environmentálních, sociálních a podnikových standardech řízení, označovaných jako ESG, což jsou nefinanční měřítka uplatňovaná na firmy a používaná správci peněz při rozhodování o investicích.

Republikán Stitt v rozhovoru pro Fox News tento týden dále poznamenal, že používání standardů ESG ze strany firem „rozbíjí principy kapitalismu volného trhu, na které jsme při investování zvyklí, a je tedy protiamerické”.

ESG jako strašák

ESG je skutečně nehorázným okrádáním naší svobodné tržní ekonomiky, která vytvořila prosperitu tím, že vytvořila více a větších příležitostí než jakýkoli ekonomický systém v historii, ze strany levice (a jejích korporátních pomahačů).

Agenda ESG trvá na tom, aby se politici a vedoucí představitelé soukromého sektoru považovali za správce nově „probuzené” (woke) planety. Ve skutečnosti je to způsob, jak donutit společnosti, aby na politické scéně zaujaly stanoviska k otázkám, které nemusí mít nic společného s jejich skutečnými obchodními aktivitami.

Skutečná cesta k zajištění zlepšení v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy věcí veřejných spočívá v zaměření se na politiky, které posilují ekonomickou svobodu. Jak dokládá každoroční Index ekonomické svobody nadace The Heritage Foundation, souvislost ekonomické svobody, osobní svobody a prosperity na celém světě je jednoznačná.

Tato prosperita není jen cílem sama o sobě. Jak uvádí Index ekonomické svobody, zachování a rozvoj ekonomické svobody umožňuje jednotlivcům, podnikatelům a společnostem lépe pečovat o chudé a životní prostředí, vytvářet lepší systémy zdravotní péče a vzdělávání, zajišťovat dostatek potravin a čisté vody a řešit mnoho dalších společenských problémů, které zlepšují život většímu počtu lidí.

Bohužel se pod stanem ESG aktivismu probudily korporace po celém světě. Tyto korporace vyzbrojily kapitál a prosazují levicovou politickou agendu.

Možná nepříliš překvapivou skutečností je, že agenda v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení do značné míry nepřináší to, co slibuje v podobě výnosů z investic a pozitivního dopadu. Nedávný komentář Financial Times na to vtipně a sarkasticky upozornil: „Společnost ESG je na cestě k úspěchu. Regulační orgány se jen hemží. Nadšení investorů klesá. Vedoucí pracovníci se bouří. Pro armády správců aktiv, poskytovatelů dat, konzultantů a poradců, které vznikly v posledních 10 letech, to představuje existenční hrozbu. Zde je naše řešení: přejít na blbosti. … Identifikace BS je subjektivní, ale lze ji odvodit pomocí několika analytických rámců, z nichž všechny lze využít k účtování vyšších poplatků společnostem a investorům. Stejně jako ESG.“

Socialismus bez lidské tváře

Špatně řízené a politicky motivované programy, jako je ESG, skutečně představují jasné a aktuální nebezpečí. A zdá se, že se v tom všem ztrácejí lidé.

Například v rámci ESG jsou tradiční americké zdroje energie, jako je ropa a plyn, trestány v rámci levicového klimatického alarmismu. Zákazníci platí vyšší ceny a dostávají horší zboží a služby, protože společnosti se více zaměřují na „sociální spravedlnost” než na uspokojování potřeb zákazníků.

Stitt, guvernér Oklahomy, správně poukazuje na to, že společnosti, které se hlásí k ekologické, sociální a vládní agendě, „nevedou poctivou konverzaci o potřebách Američanů”.

Jak zdůraznila Jessica Andersonová, výkonná ředitelka organizace Heritage Action for America, při zahájení nové kampaně ESG Hurts (ESG škodí), kterou připravily nadace The Heritage Foundation a Heritage Action: „Spojené státy jsou světovým lídrem v oblasti inovací a ekonomických příležitostí díky politice, kterou jsme zavedli, aby se naše podniky a jednotlivci mohli rozvíjet. Pokud dovolíme levici, aby pomocí ESG udělala z podniků nástroje sociální spravedlnosti a ze zpráv pro akcionáře sociální kreditní hodnocení, naše ekonomika utrpí a naši protivníci, jako je Čína, uspějí.“

Je třeba poznamenat, že ekonomická svoboda – nikoliv environmentální, sociální a správní agenda – činí Ameriku a svět čistšími, bezpečnějšími a lépe spravovanými. Není těžké najít ekonomické škody způsobené tvrdou rukou a chybnou vládní politikou, které mají za následek přetrvávající nejistotu, zhoršující se podnikatelské prostředí a nižší růst zaměstnanosti.

Zdroj: www.heritage.org

Co je to vlastně ESG?

Zkratka ESG (z anglického „Environmental, Social, and Governance“) odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti. ESG je de facto hodnocení kolektivní odpovědnosti firmy v oblasti sociálních a environmentálních faktorů. Lze jej považovat za určitou formu sociálního kreditního skóre podniku. Tyto tři široké kategorie se používají k definování „společensky odpovědných investorů”, tj. investorů, kteří považují za důležité zahrnout do podnikání (investic) své hodnoty a obavy (jako je ochrana životního prostředí, správa a řízení nebo komunitní zájmy).

Finanční instituce, investoři, obchodní partneři a další zainteresované subjekty a veřejnost právem považují ESG za potenciální riziko pro firmy, které tyto standardy nemají dostatečně formulovány, anebo je dokonce nedodržují. Právní, finanční i reputační rizika a negativní dopady spojené s nedodržováním těchto standardů v řadě případů totiž mohou zkomplikovat situace nejen samotné společnosti, která je dostatečně nedodržuje, ale též ostatním společnostem, se kterými jsou v obchodním styku.

E – Environment.  Hodnotící kritéria cílená na ekologická témata, zahrnující například jaké zdroje jsou čerpány – využívání surovin, emise, míra inovací. Dopad společnosti na životní prostředí

S – Social. Kritérium zaměřující se na hodnocení míry společenské odpovědnosti dané společnosti.  Mezi tato kritéria patří například hodnocení pracovních podmínek, jak se společnost staví k dodržování lidských práv, dopad produkce firmy na společnost.

G – Governance. Kritérium cílící na způsob řízení společnosti, kladoucí důraz na vnitřní kontroly a postupy (obvykle stanoveno různými normami, např. ISO a jejich uváděním do praxe), odpovědnosti dodavatelů a řízení společnosti jako takové.

Zdroj: epravo.cz, AN