Otevřený úřad aneb Digitalizace pokračuje

SecurityGuideKyberbezpečnost, Legislativa

Počet úřadů, které zveřejňují informace jako otevřená data, se za poslední měsíc více než ztrojnásobil. Je jich už 175. Přispěla k tomu skutečnost, že úřední desky mají být od února dostupné online v souladu s principy otevřených dat. 

Od února 2022 mají obce s rozšířenou působností, kraje a státní orgány zveřejňovat informace z úředních desek online jako otevřená data, tedy tzv. snadno opětovně použitelná data. Vyplývá to z novely zákona o svobodném přístupu k informacím z července loňského roku.

„Ukazuje se, že zveřejňovat otevřená data zvládají i relativně malé obce. Povinnost publikovat informace z úředních desek jako otevřená data může přinést revoluci v jejich používání, protože informace z úředních desek se tím stávají daleko dostupnější,“ říká Národní koordinátor otevřených dat Jakub Malina z Ministerstva vnitra ke skutečnosti, že jen za poslední měsíc narostl počet úřadů zveřejňujících otevřená data více než trojnásobně na 175.

Úřední desky jako otevřená data využijí např. datoví žurnalisté, projekty typu Hlídač státu nebo tvůrci různých aplikací. Informace z úředních desek, např. o jednání zastupitelstva, uzavírkách v obci nebo prodejích pozemků, totiž půjdou jednoduše využít k vytvoření seznamů, databází či aplikací obsahujících užitečné a dosud složitě dostupné informace o tom, co se v místní samosprávě či na úřadech odehrává.

Podpora úřadům

Nová povinnost přinesla pro obce nové nároky i technického rázu, Ministerstvo vnitra proto obcím a úřadům poskytlo metodiku, uspořádalo na toto téma školení i konferenci a v pomoci obcím a úřadům bude dále pokračovat. Úřady také mají k dispozici jednoduchou aplikaci, ve které si mohou ověřit, zda nové povinnosti splňují.

Otevřená data jsou strojově čitelné a snadno dostupné informace bez omezení použití a volně k dispozici. Touto formou bývají často zveřejňovány např. různé databáze nebo třeba jízdní řády. Příklady kvalitních otevřených dat jsou také informace o epidemii covid-19, o adresách a území Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nebo statistiky Českého statistického úřadu. Takto zveřejněné informace mimo jiné umožňují jednoduché nahlížení do fungování obcí a úřadů.

Zdroj: Ministerstvo vnitra, foto: stock exchange, AN