Ostrava v rámci programu prevence kriminality podpoří provoz bezpečných hřišť

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Koktejl

Město Ostrava dlouhodobě podporuje síť otevřených hřišť, která nabízí zdarma bezpečné prostředí ke sportovnímu vyžití všech generací. Činí tak ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody, které hřiště vybírají a zajišťují jejich údržbu i správce. Provoz sportovišť je financován z dotačního programu města v oblasti prevence kriminality.

Rada města schválila pro rok 2023 podporu fungování 62 otevřených hřišť 17 městským obvodům, částka na provoz přesáhne 5,1 milionů korun a je vyšší než vloni. Na jaře nyní město znovu otevírá síť hřišť v areálech škol, mateřských školek a dalších veřejných místech.

Bezpečná hřiště využívají denně stovky Ostravanů. Jde o rodiny s dětmi, nebo i skupinky vesměs školáků a studentů, kteří tak mohou venku smysluplně a bezpečně trávit svůj volný čas. Síť otevřených hřišť se díky tomu stala nedílnou součástí opatření k posilování prevence kriminality i zvyšování kvality života v Ostravě. Velký význam má skutečnost, že zde může sportovat skutečně úplně každý, kdo pouze dodržuje pravidla sportoviště. Po nikom zde není požadována žádná registrace, ani se není třeba nikde dopředu objednávat. Sportoviště u škol a školek, která by jinak mimo vyučování zůstávala nevyužitá, tak našla svá daleko širší uplatnění,“ vysvětlil náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Hřiště jsou otevřená v době, kdy mají lidé zpravidla volno, tedy v odpoledních hodinách, o víkendech, svátcích a prázdninách, obvykle od dubna do října. Každé hřiště má svou otevírací dobu i provozní řád, na pořádek a údržbu zde dohlíží správce. Personál letos provozu hřišť věnuje více než 49 000 hodin.

Otevřená hřiště podporuje město již 14 let, od roku 2009. Zatímco v roce 2012 mohli lidé využívat ve městě 28 takových bezpečných sportovišť, v dalších letech zájem o zmíněné aktivní využití volného času narůstal až k počtu více jak šesti desítek podpořených hřišť. Letos byla podpořena hřiště pro oblíbené míčové hry, včetně kopané, basketbalu nebo volejbalu, pro atletiku nebo s hracími prvky pro nejmenší.

Hřiště otevřená v rámci Strategie prevence kriminality města Ostravy jsou označena modrobílými informačními tabulemi s logem projektu Bezpečnější Ostrava. Otevřená hřiště splňují zákonné normy a některá nabízí i zapůjčení sportovních pomůcek. To vše zdarma nebo za malý poplatek a bez předchozí rezervace. Využít lze však i několik dopravních hřišť s možností zapůjčení kola nebo koloběžky. Ostrava tak dalšími financemi podpořila například i dopravní hřiště na ulici Orebitská, kde v rámci rozličných preventivních aktivit strážníci městské policie i asistenti prevence kriminality učí děti bezpečnému pohybu na silnicích. Od dubna do prosince loňského roku zavítalo na toto dopravní hřiště víc jak 4 300 návštěvníků.

Zdroj: TZ; JM