Odborná konference: Aktuální bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především

SecurityGuideAktuality, Vzdělávání

Středočeský kraj Odbor bezpečnosti a krizového řízení KÚSK, Asociace bezpečná škola z.s. a Vzdělávací institut Středočeského kraje pořádají dvoudenní odbornou konferenci s názvem „Aktuální bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především“, která proběhne 3. – 4. listopadu 2022.

Anotace konference: Nynější společnost se nachází ve velice turbulentním období. Bezpečnost se stává mnohem více v soudobé společnosti relevantním pojmem, neustále se dynamicky vyvíjí, nestagnuje, nýbrž představuje tzv. „živý organismus“. Jeho vývoj reaguje na bezpečnostní hrozby a z nich plynoucí rizika, jež jsou mnohdy hybridního charakteru. Tato konference představuje jakýsi stručný exkurz a pohled na současné nejpalčivější bezpečnostní výzvy optikou odborníků ze státní správy, významných zástupců akademické sféry, a také bezpečnostní komunity.  Středočeský kraj si je vědom dynamické doby a z ní linoucích se nových bezpečnostních témat, kterým je namístě věnovat náležitou pozornost, proto staví na edukaci o těchto tématech a sdílení dobré praxe. V neposlední řadě na preventivních aktivitách, jež mají za úkol snižování kriminality na území kraje, zvyšování subjektivního pocitu bezpečí občanů kraje, včetně jeho návštěvníků a v konečném důsledku má naplňovat vizi „bezpečného kraje“.

Cílem konference je pohled na nejpalčivější bezpečnostní výzvy optikou odborníků ze státní správy, zástupců akademické sféry a odborníků z bezpečnostní komunity a také sdílení dobré praxe preventivních aktivit vedoucích k naplňování vize bezpečného kraje.

Některá z témat dvoudenní konference budou:

  • Kamerové systémy podporované z dotačního programu MV (zástupce MV ČR)
  • Normy prevence kriminality a jejich uplatnění a vyžadování při výstavbě, plánování a rozvoji měst a obcí (Ing. Libor Sladký, ABŠ z.s.)
  • Sportovní utkání a přesun fanoušků – dopad na bezpečnost ve městě (Mgr. Kamila Muziková LL.M., Inpos s.r.o.)
  • Obchodní domy a život mládeže jako forma hrozby v kontextu prevence kriminality (Jaromír Průša, předseda Asis International CZ/SK)
  • Psychologie vnímání násilí jako způsobu řešení problémů (Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M., FBMI ČVUT)
  • Bezpečnost a sociální klima ve školách (Ing. Libor Sladký, ABŠ z.s.)
  • Vize a cíle Středočeského kraje (Mgr. Filip Gundza, vedoucí odd. prevence kriminality SK)

Pozvánku a možnost registrace na konferenci najdete zde.

Zdroj: visk.cz, prevencekriminality.cz; JM