NÚKIB vydává reaktivní opatření kvůli extrémně závažné kybernetické hrozbě, která může mít dopad na fungování celé společnosti

SecurityGuideKyberbezpečnost

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal reaktivní opatření dle § 13 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Důvodem je extrémně závažná kybernetická hrozba – závažná zranitelnost CVE-2021-44228 (zvané Log4Shell) v komponentně Apache Log4j. Ředitel NÚKIB Karel Řehka ji považuje za kybernetickou hrozbu s možným dopadem na celou společnost. Zranitelnost lze zneužít např. k automatizovanému šíření malwaru, exfiltraci dat nebo nasazování ransomwaru.

Vzhledem k závažné zranitelnosti CVE-2021-44228 (zvané Log4Shell) v komponentně Apache Log4j, přistoupil NÚKIB k vydání reaktivního opatření dle § 13 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

K vydání reaktivního opatření jsme se rozhodli kvůli extrémně závažné kybernetické hrozbě, která může mít dopad na fungování celé společnosti a která může ohrozit nejen systémy regulované podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Proto doporučujeme úkony definované reaktivním opatřením aplikovat i těm subjektům, které do regulace nespadají,“ říká ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Zranitelnost umožňuje v postižených systémech vzdálené spuštění kódu zcela bez autentizace, což může vést k získání plné kontroly nad serverem, postihuje potenciálně velké množství široce používaných produktů a aplikací, které tuto komponentu běžně obsahují.

Celkový počet zranitelných systémů můžeme v tuto chvíli celosvětově odhadovat na vyšší stovky milionů

Celkový počet zranitelných systémů lze v tuto chvíli pouze odhadovat, nicméně celosvětově půjde o vyšší stovky milionů. NÚKIB v současné době eviduje vysokou frekvenci skenování potenciálně zranitelných systémů v České republice a řadu aktivních zneužití, které budou v následujících dnech velmi pravděpodobně narůstat. Tyto případy jsou hlášeny též od zahraničních partnerů.

Jelikož lze zranitelnost zneužít k automatizovanému šíření malwaru, exfiltraci dat a nasazování ransomwaru, potenciální dopady představují kritické riziko nejen pro regulované subjekty, ale pro veškeré organizace, které používají některý ze zranitelných produktů ve svých systémech.

Reaktivní opatření vydané NÚKIB obsahuje úkony k zabezpečení systémů před kybernetickým bezpečnostním incidentem, který může být v důsledku zranitelnosti způsoben. Součástí reaktivního opatření jsou vedle povinných úkonů také metodické pokyny obsažené v odůvodnění.

Odkaz na plné znění opatření naleznete na tomto odkazu zde.

Zdroj: nukib.cz; JM