Novým ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost je Lukáš Kintr

SecurityGuideAktuality, Kyberbezpečnost

Na základě usnesení vlády České republiky je k 1. červenci 2022 do funkce ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost jmenován Ing. Lukáš Kintr.

Lukáš Kintr působí na Úřadu od roku 2015. Zastával různé pozice v Národním centru kybernetické bezpečnosti (NCKB), které do roku 2017 spadalo pod Národní bezpečnostní úřad.

Od září 2019 zastával pozici náměstka ředitele NÚKIB pro řízení NCKB, sekce, která je zodpovědná za nastavení strategie zajišťování a prosazování kybernetické bezpečnosti v České republice, za činnost vládního CERT, nastavení regulace a její kontroly, za jednání a spolupráci s národními a mezinárodními partnery nebo za provádění cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vedení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost přebírám především s pokorou, ale také s úctou k práci, kterou doposud Úřad odvedl, a v neposlední řadě s odhodláním navázat a pokračovat tam, kde pan generál Karel Řehka skončil, pokračovat v naplňování koncepce rozvoje NÚKIB. Vedení NÚKIB vnímám také jako velkou příležitost podílet se na posilování kybernetické bezpečnosti a jako výzvu sloužit ČR,” uvedl nově jmenovaný ředitel NÚKIB Ing. Lukáš Kintr a doplnil: „Za důležité považuji poděkovat Vládě ČR za důvěru, kterou ve mě vložila a také panu generálovi Řehkovi za vše co pro NÚKIB udělal, za jeho každodenní nasazení a podporu.“

Zdroj: nukib.cz; JM