NOVÝ POLICEJNÍ PREZIDENT SE PŘEDSTAVIL VEŘEJNOSTI

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost

Martin Vondrášek

Od 1.4. 2022 má Česká republika nového policejního prezidenta. Stal se jím genmjr. Martin Vondrášek, dosavadní první náměstek odcházejícího policejního prezidenta Jana Švejdara.

Na tiskovém brífinku Vondrášek představil své priority i nejbližší spolupracovníky. V úvodním projevu ubezpečil veřejnost o tom, že si plně uvědomuje poslání, které Policie ČR má, a k věci uvedl: „Posláním Policie ČR je služba veřejnosti. Aby mohla být tato služba kvalitní, je nezbytné zajistit dodržování základních hodnot, naplňování stanovených priorit a vize a v neposlední řadě dostatečné zdroje.“ Jako základní hodnoty Policie ČR pak mimo jiné uvedl především zákonnost, nezávislost a nestrannost, odpovědnost, odbornost a profesionalitu: „Důvěra veřejnosti v práci Policie ČR a vzájemný respekt jsou klíčové k tomu, abychom u občanů naší země disponovali dostatečnou autoritou a mohli garantovat vysokou úroveň vnitřní bezpečnosti České republiky.“

Policejní prezident si při nástupu do funkce stanovil své priority, kterými jsou:

  • Personální stabilizace bezpečnostního sboru.
  • Hodnocení efektivity všech služeb Policie ČR (prioritní oblasti a kritéria výkonnosti).
  • Technologický rozvoj a digitalizace agend.
  • Odpovídající materiálně-technická základna a její udržitelnost.
  • Rozvoj profesních a manažerských kompetencí.
  • Dokončení organizačních změn služby kriminální policie a vyšetřování.
  • Revize vnitřního kontrolního systému a interních aktů řízení.
  • Otevřená komunikace dovnitř i navenek.

S nástupem novém policejního prezidenta došlo také k dalším personálním změnám ve vedení Policie ČR a k organizační změně na Policejním prezidiu ČR.

Výkonem funkce prvního náměstka policejního prezidenta byl pověřen brig. gen. Tomáš Lerch, který dosud působil jako ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Náměstkem policejního prezidenta pro ekonomiku byl pověřen plk. Jaromír Bischof, který doposud zastával funkci ekonomického náměstka krajského policejního ředitele Jihomoravského kraje.

Organizační změna spočívá ve vzniku nového úseku, který bude zastřešovat důležité problematiky, které dosud byly podřazeny přímo pod policejního prezidenta a jsou pro náš bezpečnostní sbor klíčové. Jedná se o personalistiku, policejní vzdělávání, služební přípravu, oblast IT, vědu, výzkum a inovace. Řízením tohoto úseku byl z pozice náměstka policejního prezidenta pro lidské zdroje, informační a komunikační technologie a inovace pověřen dosavadní ředitel Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy plk. David Fulka.
Řízením Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy byl dnešním dnem pověřen dosavadní náměstek krajského ředitele pro vnější službu plk. Petr Matějček.
Pozici náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování od dubna 2021 zastává a nadále bude zastávat plk. Tomáš Kubík.

NOVÝ POLICEJNÍ PREZIDENT:

Martin Vondrášek se narodil v roce 1973 ve východočeském Broumově.

Vystudoval Střední odbornou školu elektrotechnickou v Hronově. Vysokoškolské vzdělání získal na Policejní akademii České republiky v Praze a magisterské na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Studoval také na Středoevropské policejní akademii (MEPA).

V roce 1993 začal působit u pořádkové i cizinecké policie. Do října 2008 působil jako náměstek na okresním ředitelství v Náchodě, následně ve stejné funkci pokračoval v Praze. V letech 2011–2014 stál v čele celé pražské policie, poté se stal prvním náměstkem policejního prezidenta. V roce 2016 byl prezidentem Milošem Zemanem jmenován brigádním generálem a v roce 2020 generálmajorem.

Roku 2020 jej prezident Zeman rovněž vyznamenal medailí Za zásluhy.

Dne 1. dubna 2022 se Martin Vondrášek stal policejním prezidentem Policie ČR, když ve funkci nahradil odstoupivšího Jana Švejdara. Do funkce jej ustanovil ministr vnitra ČR Vít Rakušan.

 

Zdroj: Policejní prezidium ČR, ČTK, AN