Novela zákona o Vojenské policii schválena. Co se změní?

SecurityGuideAktuality, Legislativa

Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení schválila novelu zákona o Vojenské policii. Změna zákona č. 300/2013 Sb. umožní samostatné působení této složky při plnění úkolů na území jiných států.

Součástí novely je rovněž rozšíření působnosti VP na jednotky cizích ozbrojených sil při jejich průjezdu nebo pobytu na území ČR a při cvičeních na našem území.

Novela zákona o Vojenské policii reaguje na plánovaný zvýšený počet přejezdů spojeneckých sil přes naše území, mj. i v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. „Ochranu konvojů dosud zajišťovala Policie ČR, nyní je bude mít v kompetenci Vojenská policie, která cizí jednotky na našem území vždy doprovází,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Novela také pomůže otevřít cestu k samostatnému nasazování jednotek VP do zahraničních misí, kde dosud působili primárně k policejní ochraně našich kontingentů. „V rámci například výcvikové mise v Iráku se ukázalo, že je potřeba kompetence rozšířit a umožnit působení vojenských policistů samostatně, bez účasti armády,“ upozornil náčelník VP plukovník Otakar Foltýn. K dalším příkladům patří samostatné působení vojenských policistů v orgánech NATO a u jednotlivých velitelství, například v Polsku.

Novelu zákona o Vojenské policii schválila vláda 7. září. Na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla v prvním čtení schválena dnes. Návrh nyní poputuje do Senátu a následně k podpisu prezidentovi republiky.

Vojenská policie

Vojenská policie je zvláštní policejní sbor, který působí v armádě. Do jeho působnosti patří dohlížení na dodržování právních předpisů, zabezpečování kázně a pořádku ve vojenských objektech a mezi vojáky včetně působnosti v trestním řízení.

Dále vykonává ostrahu vojenských objektů, zajišťuje osobní bezpečnost vyšších důstojníků a dalších chráněných osob, zabezpečuje nakládání s válečnými zajatci a v případě potřeby řídí dopravu. V mnoha zemích, v nichž existuje oddělený vojenský soudní a vězeňský systém, vojenská policie spravuje zvláštní vojenská vězení. V různých zemích se konkrétní oblasti působnosti vojenské policie liší, někde jsou širší a někde užší. Příslušníci vojenské policie nejsou primárně určeni k vojenskému nasazení v bojích na válečné frontě, zejména při organizování a doprovodu vojenských konvojů se ale do blízkosti bojů mohou snadno dostat. Většinou je však vojenská policie určena pro udržování pořádku v týlu a pro jeho obranu.

V některých zemích působnost vojenské policie vykonává  četnictvo jako vojensky organizovaný policejní sbor. V těchto zemích četnictvo vykonává policejní pravomoci jak vůči civilnímu obyvatelstvu, tak i vůči vojákům. Pokud je však vojenská policie organizována jako samostatný sbor v rámci armády, zpravidla proti nevojenským osobám může zakročovat jen v případech, kdy se nalézají ve vojenských objektech nebo pokud takové objekty ohrožují.

Zdroj: Ministerstvo obrany, AN