Nové webináře organizované v rámci aktivit EUCPN

SecurityGuideAktuality, Koktejl, Vzdělávání

Organizace EUCPN informuje o nových seminářích, které bude v září, říjnu a listopadu pořádat.

Webinář 15. září, pův. název: „Does crime prevented mean crime displaced?

Znamená prevence kriminality v jedné oblasti nárůst kriminality v oblasti jiné? Někdy se má za to, že implementace preventivních intervencí, jako jsou kamery, jednoduše způsobí, že pachatelé přesunou své aktivity na jiná místa, změní své metody nebo najdou nové cíle. To je však pouze jeden z možných výsledků – v praxi jsou opatření často vyvážena dvěma dalšími následky: pozastavením kriminality a rozšířením výhod prevence kriminality.

Webinář se koná ve čtvrtek 15. září 2022 mezi 14:00 – 14:30 SEČ. Účast je zdarma, ale registrace je povinná. Přístupový odkaz bude zaslán před webinářem.

Webinář 25. října, pův. název: „The evaluation of crime prevention.

V souladu s potřebami oboru (prevence kriminality) a s cílem poskytnout odborníkům odpovídající znalosti a dovednosti k provádění efektivních hodnocení, byla univerzita v Gentu pověřena EUCPN vypracováním tzv. „balíčku“ pro výuku. Tento balíček se skládá ze vzdělávacího materiálu na podporu školení a manuálu pro poskytování školení. Webinář nabídne pohled na jeho obsah.

Webinář se koná v úterý 25. října 2022 mezi 14:00 – 15:00 SEČ. Účast je zdarma, ale registrace je povinná. Přístupový odkaz bude zaslán před webinářem.

Webinář 10. Listopadu, pův. název: „A victim-centred approach to preventing repeat hate crime victimisation of LGBTI people.

Navzdory značnému pokroku ve společnosti jsou lidé, jejichž sexuální orientace, genderová identita, genderové vyjádření nebo sexuální charakteristiky neodpovídají heteronormativním standardům, jsou diskriminováni a jsou jim upírána stejná lidská práva.

Webinář zdůrazní důležitost přístupu k obětem a prevenci viktimizace LGBTI komunity. Vzhledem k tomu, že může být těžké zabránit LGBTI lidem v tom, aby se někdy setkali s násilím nebo obtěžováním motivovaným nenávistí, zdá se jako rozumný nápad zaměřit se na ty, kteří se již stali jejich obětí, a pokusit se zabránit jejich opětovné viktimizaci snížením pravděpodobnosti opakování. Jednotná prevence opakované viktimizace a podpora obětí je klíčová.

Webinář se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2022 mezi 10:00 – 11:00 SEČ. Účast je zdarma, ale registrace je povinná. Přístupový odkaz bude zaslán před webinářem.

Zdroj: eucpn.org; JM