Nelegální migrace v Česku roste

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost

ilegální migranti

Informační servis Policejního prezidia ČR přinesl zajímavou analýzu z oblasti nelegální migrace. Z hodnocení dat za rok 2021 je evidentní, že došlo nárustu nelegální migrace o víc jak polovinu. A co dalšího lze z čísel vyčíst? Podívejte se s námi…

Kolik?

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bylo zjištěno celkem 11 170 osob při nelegální migraci na území České republiky.

V porovnání s rokem 2020 došlo k zvýšení o 4 077 osob (tj. + 57,5 %).

Z celkového počtu bylo 10 835 osob odhaleno při nelegálním pobytu a 335 osob bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici České republiky.

Kdo?

Z pohledu státní příslušnosti se nelegální migrace dopouštějí nejčastěji občané Ukrajiny (5 844 osob, tj. 53,9 %), Moldavska (1 548 osob, tj. 14,3 %), Afghánistánu (529 osob, tj. 4,9 %), Sýrie (428 osob, tj. 4 %) a Vietnamu (309 osob, tj. 2,9 %).

Občané Ukrajiny a Moldavska přijížděli zejména v rámci bezvízového styku na biometrické doklady a na území České republiky vstupovali a pobývali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Kde?

Největší počet nelegálně pobývajících cizinců byl odhalen v hlavním městě Praze, kde bylo celkem zjištěno 3 663 osob při nelegálním pobytu (tj. 33,8%).

Následují Jihomoravský kraj 992 osobami (tj. 9,2 %), Středočeský kraj s 908 osobami (tj. 8,4 %), Plzeňský kraj 794 osobami (tj. 7,3 %) a na posledním místě jsou útvary Ředitelství služby cizinecké policie 561 osobami (tj. 5,2 %). Těchto pět útvarů se na celkovém počtu zjištěných osob při nelegálním pobytu podílí zhruba z 64 %.

Jak?

Neregulérním cestovním dokladem se při nelegálním pobytu prokázalo celkem 292 osob.  Nejčastěji se jednalo o občany Sýrie (110 osob, tj. 37,7 %) Moldavska (56 osob, tj. 19,2 %) a Ukrajiny (51 osob, tj. 17,5 %).

Přes vnější schengenskou hranici České republiky bylo zjištěno při nelegální migraci 335 osob. V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo ke snížení (-113 osob, tj. -25,2 %). Také na vývoj nelegální migrace přes vnější schengenskou hranici měla i nadále vliv pandemie nemoci COVID-19 a s tím související přijatá opatření. Většina případů se týkala cizinců, kteří nespadali do výjimky umožňující vstup na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Nejvíce bylo odhaleno občanů Ukrajiny (132 osob), Ruska (48 osob) a Velké Británie (33 osob), Izraele (21 osob) a Turecka (15 osob).

Při tranzitní nelegální migraci přes území České republiky bylo odhaleno celkem 1 330 osob, kdy v meziročním porovnání shodných období došlo k vysokému nárůstu o 844 osob (tj. +173,7 %)Celkem 1168 (tj. 87,8 %) bylo zjištěno v souvislosti s pozemní hranicí a 162 osob se vzdušnou hranicí.

Z hlediska směru na pozemní hranici převládl vstup ze Slovenska (922 osob, tj. 76,3%), dále se jednalo o přílety z Řecka (153 osob, tj. 12,7 %) a vstup z Rakouska (118 osob, tj. 9,8 %).

Nejčastěji osoby využily k přepravě nákladní automobily (789 osob, tj. 59,3 %), dále osobní automobily (168 osob, tj. 12,6 %) a letadla (162 osob, tj. 12,2 %).

Cíl?

U naprosté většiny osob bylo jako cíl cesty uvedeno Německo.

Cizinecká policie: Specializovaný útvar Policie ČR. Do jeho působnosti spadá plnění úkolů vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců na území ČR, také z mezinárodních smluv a právních předpisů EU. Zabývá se i nelegální migrací a příhraniční kriminalitou. Ve vnitrozemí provádí kontrolu pobytu cizinců, odhaluje padělané doklady a spolupracuje při ochraně vnitřního pořádku.

Zdroj: Ředitelství služby cizinecké policie, Policejní prezidium ČR, AN