Nelegálne získavanie informácií pomocou skrytého pozorovania

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost

Riziko únikov informácií rastie predovšetkým v dôsledku rastu konkurencie. Používanie týchto praktík je naprosto beztrestné. Trestný zákon hovorí iba o odpočúvaní telefónnych rozhovorov ako o trestnom čine, ale všetky ostatné typy získavania informácií sú len porušovaním Listiny základných ľudských práv a slobôd občanov, to znamená, že spadajú do občiansko-právnych sporov. Samostatnou kapitolou je ochrana osobných údajov v súlade s princípmi GDPR.

Sledovanie je vlastne utajené pozorovanie osôb a predmetov, ktoré je skryté pred okolím. Nech je  činnosť sledovanej osoby akákoľvek, dokonca aj utajená, vždy sa uskutočňuje v nejakej VONKAJŚEJ FORME, a preto sa môže vizuálnym pozorovaním odhaliť spôsob pohybu, telefonovanie – odpočúvanie telefonovania, schôdzky. Osoba, ktorá je sledovaná, je veľmi ľahko ukontrolovateľná profesionálmi z detektívnych kancelárií. Ich dokumentácia môže byť použitá na čokoľvek…

Je to príprava vlastne na všetko… na útok fyzický, technický, informačný, vykonanie fotodokumentácie – kompromitujúcej, vytvorenie nahrávky pomocou techniky, vytvorenie dokumentácie písomnej, jej analyzovanie a následné použitie. Sledovanie pomocou GSM, GPS, sledovanie pomocou zisťovania polohy telefonického aparátu.

Sledovanie je mimoriadne nebezpečné, je to kvalifikovaný a sofistikovaný prostriedok získavania informácií, je schopné zasiahnuť tak, že sledovaná osoba väčšinou nemá šancu na odpor.

Jeho výsledkom je podrobné popísanie činnosti kontrolovanej osoby, jeho záujmov, stykov, denného režimu v časovom postupe. Čím dlhšie sa vykonáva, tým je prehľad o kontrolovanej osobe podrobnejší.

Obrana proti tomuto spôsobu získavania informácií je proces, ktorý by mal ovládať každý, komu hrozí únik informácií, resp. každý kto sa môže stať predmetom záujmu konkurencie, alebo nelegálneho sledovania.