Myslete na pojištění kybernetických rizik

SecurityGuideKyberbezpečnost

Ochrana dat a kybernetických aktivit stále více získává na důležitosti. Současný svět se stále více přesouvá z fyzického do kybernetického. Řada firem i fyzických osob již z podstatné části přesunula své nákupní či prodejní aktivity na Internet. Mimo ochrany fyzické bezpečnosti osob a majetku tedy stále více získává na důležitosti ochrana dat a kybernetických aktivit.

Tomuto trendu se přizpůsobily i pojišťovací trhy.  Již kolem roku 2000 začaly připravovat pojištění kybernetických rizik pro podnikatele. V současné době jsou u nás i v zahraničí dostupné již velmi sofistikované pojistné produkty řešící nejen ochranu vlastních dat pojištěného, ale i jeho případné odpovědnosti vůči třetím stranám za újmy vzniklé v souvislosti se ztrátou/zveřejněním těchto dat. Dokonce lze nyní pojistit i přerušení provozu pojištěného subjektu (např. prodejce výrobků či služeb na Internetu) způsobené počítačovou kriminalitou.

Předpokladem pojištění je samozřejmě zájem dotyčné firmy aktivně svá data chránit, mít instalovánu kvalitní a aktuální softwarovou ochranu, ale také kvalitní fyzickou ochranu svých IT zařízení. Pojišťovna následně převezme od klienta část rizik spojených s případným hackerským útokem a jeho následky. Mimo vlastních škod je ale důležité, aby pojištění pokrývalo i asistenční služby zkušených odborníků, kteří mohou pojištěnému klientovi nejen pomoci odvrátit útok, ale také co nejrychleji odstranit následky hackerova jednání a zrekonstruovat zničená/odcizená data.

Takovouto komplexní ochranu nabízí např. produkt CyberSolid připravený firmou GrECo International, ve spolupráci se zkušenými zahraničními partnery. Toto pojistné řešení se vztahuje nejen na vlastní kybernetické újmy klienta či jeho odpovědnost, ale je v jeho rámci možno pojistit i náklady na soudní ochranu klienta, náklady na ochranu jeho dobrého jména či dokonce i případné výkupné placené pojišťovnou hackerům, aby uvolnili zašifrovaná data.  Současně je možné pojištění rozšířit i na ušlý zisk, o který klient přijde v důsledku hackerského útoku.  Nedílnou součástí produktu je i služba pojišťovacího makléře uplatňujícího nastalou hackerskou událost u pojišťovny.

Každý den vzniká velké množství nových dat. Ať se jedná o osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů, ale třeba i záznamy kamer, data odečtená různými čidly, elektronickou korespondenci nebo bankovní převody, stále více jsme na tomto svém novém „majetku“ závislí.                        Je proto dobře být zabezpečen nejen proti fyzické újmě, ale také proti kriminalitě v kyberprostoru a v případě, kdy ochranná zařízení selžou, moci vzniklou škodu sdílet s odborně zdatnou třetí stranou.

Lubor Kunc, Risk & Insurance Technique Manager, GrECo International s.r.o.

(l.kunc@greco.services)