Mezinárodní odborná konference v Praze: „Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?“

SecurityGuideAktuality, Koktejl, Vzdělávání

Bezpečnost a prevence ve městech – jak mohou pomoci environmentální design, plánování a technické normy?

Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci a sekretariátem Evropské komise pro standardizaci – Technické komise 325 (CEN/TC 325) „Prevence kriminality při plánování městské výstavy a navrhování budov“ zvou všechny zájemce na unikátní mezinárodní odbornou konferenci (6. října 2022):

„Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?“

Cílem konference, která se uskuteční při příležitosti Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, je zvýšit v rámci EU, na úrovni institucí i zástupců měst a policejních složek, povědomí o konceptech Crime Prevention Through Environmental Design/Crime Prevention Through Urban Design & Planning, o jejich přínosech v praxi a významu standardizace v této oblasti.

Konference bude členěna na 3 bloky:

1) Představení konceptů a jejich přínosů;

2) CPTED a technické normy ve městech;

3) CPTED a technické normy v práci policie.

Podrobnější program a seznam vystupujících jsou uvedeny zde.

Konference se uskuteční jako celodenní dne 6. října 2022 v hlavním městě České republiky Praze, jež patří mezi nejkrásnější města a také nejpopulárnější kongresové destinace světa, v prostorách Kongresového centra Praha (5. května 1640/65, Praha 4) s úchvatným výhledem na panorama Prahy.

Účast na konferenci je bezplatná. Hlavním jednacím jazykem konference bude angličtina. Konference bude zároveň tlumočena do českého jazyka.

Svůj zájem o účast na konferenci je potřeba potvrdit registrací zde. Registrace je možná nejpozději do 5. září 2022, kapacita prostor je omezená.

Po ukončení registrací obdrží každý účastník potvrzovací e-mail s dalšími pokyny ke konferenci, podrobným programem a dalšími pokyny k přihlášení do akreditačního systému.

Zdroj: mvcr.cz; JM