Mezinárodní bezpečnostní institut realizoval workshop na téma Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost

Mezinárodní bezpečnostní institut realizoval wokshop na téma využití moderních technologií v problematice situační prevence kriminality – 1. ročník kulatého stolu na téma Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality, který se uskutečnil online 7. 12. 2021 v 9:00. Témata zastoupená v programu se týkala např. nové Strategie prevence kriminality České republiky nebo využití softwarových nástrojů pro analýzu obrazu nebo praktické domácí a zahraniční zkušenosti. Registrace je bezplatná.

Mezinárodní bezpečnostní institut připravil ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky wokshop na téma využití moderních technologií v problematice situační prevence kriminality – 1. ročník kulatého stolu na téma Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality. Jednalo se o setkání zástupců veřejného sektoru, průmyslu a akademie, při kterém bude diskutována oblast využití moderních informačních a komunikačních technologií pro potřeby situační prevence kriminality. Uskutečnil se online 7. 12. 2021 v 9:00.

Woskshop měl nabitý program s řadou vystoupení a širokou škálou témat. Konkrétní vystoupení se týkala například nové Strategie prevence kriminality České republiky, možnosti veřejné podpory při rozvoji Městských kamerových dohledových systémů (MKDS), využití softwarových nástrojů pro analýzu obrazu nebo praktické domácí a zahraniční zkušenosti.

Mezi přednášející patřil např. JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality, MV ČR; JUDr. Tomáš Koníček, nezávislý bezpečnostní poradce; Martin Zrzavecký za Statutární město Plzeň a další.

Program konference ke stažení najdete zde.

Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú. se zabývá problematikou bezpečnosti a obrany na domácí i zahraniční úrovni. Tým se skládá z odborníků s různorodými dovednostmi a zkušenostmi, tudíž získává ucelený pohled na problematiku. MBI se soustředí zejména na:

  • mezinárodní spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany,
  • shromažďování a analýzu novinek a dostupných informací a
  • testování a implementaci nových bezpečnostních a obraných technologií.

Zdroj: mbi.expert; JM