Kybernetická bezpečnost jako součást výuky na středních školách

SecurityGuideKyberbezpečnost

Kybernetická bezpečnost je právě teď ve světě, ale i České republice, velmi aktuálním tématem. Desítky zemí a zejména americká společnost bojují s následky kybernetického útoku. V České republice je toto téma nově zastoupeno ve výuce Smíchovské SPŠ a gymnáziu v Praze. Studenti se dokonce zapojili na konci června při organizaci konference ke kybernetické bezpečnosti s názvem Kyberfestival.

Kybernetická bezpečnost se na Smíchovské SPŠ a gymnáziu vyučuje v pilotním režimu. Zástupci školy totiž považují tuto problematiku za celosvětový problém, který je ovšem potřeba dostatečně komunikovat již na základních a středních školách. První důležitou rovinou je podle nich bezpečnost používaných zařízení tak, aby je neovládl cizí subjekt, nepřipravil jednotlivce o jejich data či finance. Tou druhou je potom dovednost se pohybovat na internetu a čelit jeho nástrahám – tedy rozpoznat dezinformační kampaně nebo např. čelit predátorům.

Na naší škole je unikátní, kolik absolventů a studentů se zapojuje přímo do jejího chodu. Díky tomu jsme schopni vytvářet mnoho projektů, které nejen překračují práh naší školy, ale i Prahy. Například systém, se kterým přicházejí naši absolventi a současní učitelé, studenty vtahuje přímo do výuky, podporuje v nich aktivitu a kreativitu,“ říká ředitel Radko Sáblík.

Konference kybernetické bezpečnosti Kyberfestival

Jedním z projektů se na konci školního roku stala konference kybernetické bezpečnosti Kyberfestival, jejímž hlavním cílem bylo položit základ ke vzniku samoučící se komunity, kterou budou tvořit studenti středních škol, ale jež bude mít přesah a provázanost i se studenty podobně zaměřenými na základních a vysokých školách. Najít školy, které se ve svém regionu stanou komunitním centrem kybernetické bezpečnosti.

Chceme přesvědčit zřizovatele, že je lepší investovat do lidských zdrojů, než do rychle zastarávajícího hardware

Podle nás je pro výuku kybernetické bezpečnosti v České republice jedinou správnou cestou vytvoření tvůrčích a učících se komunit, které budou vznikat u jednotlivých zapojených škol a společně vytvářet další výukové materiály i scénáře a motivovat studenty vzdělávat se v této oblasti. Proto jsme připravili náš projekt a nyní chceme přesvědčit zřizovatele, že je lepší investovat do lidských zdrojů, než do rychle zastarávajícího hardware,“ dodává Sýkora, jeden z mladých absolventů školy a zároveň učitelů kybernetické bezpečnosti, za kterým si pro inspiraci a rady jezdí i další pedagogové a studenti z celé České republiky.

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium v Praze je tak úžasným příkladem, že ve výuce lze velmi dobře reflektovat nové trendy. Dosavadní systém výuky je totiž podle mnoha odborníků často zastaralý a neodpovídá podmínkám a nárokům 21. století.

Zdroj: TZ, kyberfestival.cz