Královéhradecký kraj zrealizoval modernizaci speciálních výslechových místností

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Koktejl

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje zmodernizovalo speciální výslechové místnosti (SVM), určené pro práci s dětskými svědky, oběťmi závažné trestné činnosti a traumatizovanými a zvlášť zranitelnými oběťmi, které jsou policistům k dispozici na všech územních odborech. Ty podléhají jednotně stanoveným technickým standardům, ale musí splňovat i další stavební a jiná kritéria tak, aby se tam vyslýchaná osoba necítila stísněně a mohla policistům při komunikaci poskytnout maximum informací. V letech 2020 – 2021 došlo k obměnám technického vybavení i interiérů. Kvalitativní rozdíl je, podle prvotních reakcí, nesrovnatelný.

SVM určené pro práci s dětskými svědky, oběťmi závažné trestné činnosti, traumatizovanými a zvlášť zranitelnými oběťmi, které jsou policistům k dispozici na všech územních odborech Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, se díky dotacím z rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality i finanční podpoře Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje dočkaly v uplynulých dvou letech 2020 – 2021 výrazné modernizace, uvedla ve veřejném prohlášení kpt. Mgr. Eva Prachařová.

Místnosti, či spíše komplexy, zahrnující samotnou výslechovou místnost a nezbytné technické zázemí, na územních odborech Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov byly vybudovány v prvním desetiletí druhého milénia a od té doby je využívali policisté při své práci prakticky beze změn.

Za dobu své existence v nich speciálně vyškolení odborníci na komunikaci s dětmi z řad kriminalistů společně s dalšími zástupci jiných institucí provedli stovky, či spíš tisíce výslechů a rozhovorů s dětskými oběťmi a svědky. Speciální výslechové místnosti sloužily a slouží, právě díky svému technickému vybavení a možnostem, i k výslechům a rozhovorům s dospělými oběťmi a svědky, zasaženými zvlášť traumatizující událostí, kdy je stejně, jako v případě dětí, u těchto dospělých žádoucí minimalizovat další dopady tzv. „druhotné viktimizace“ těchto obětí a svědků.

Nekvalitní a technologicky zastaralé vybavení v místnostech policisté díky dotacím v uplynulých 24 měsících vyměnili za moderní audio a video přístroje, změn a vylepšení se dočkaly i samotné interiéry jednotlivých místností tak, aby mohly sloužit svému účelu podle nejnovějších standardů, dodává kpt. Mgr. Eva Prachařová.

Místnosti, podléhající jednotně stanoveným technickým standardům, ale musí splňovat i další stavební a jiná kritéria tak, aby se tam vyslýchaná osoba necítila stísněně, mohla policistům při komunikaci poskytnout maximum informací a bylo možno z komunikace pořídit kvalitní zvukový i obrazový záznam, který může nahradit další a opakované výslechy. Pořízený záznam je poskytnut přímo orgánům činným v trestním řízení či znalcům z oboru psychiatrie a psychologie, kdy dítě či traumatizovaný dospělý již nemusí své často otřesné zážitky opakovat u soudu, neboť kvalitně zachycená výpověď je v návaznosti na posudky odborníků považována za plně dostačující. Často se jedná o jedinečný neopakovatelný procesní úkon, při kterém je právě kvalita pořízených záznamů rozhodující.

Hned, jak v modernizovaných prostorách dozněly zvuky posledních úprav, a poslední technika byla na místě, policisté je začali okamžitě znovu využívat a kvalitativní rozdíl je, podle prvotních reakcí, nesrovnatelný.

Zdroj: policie.cz; JM