Konference Centra LOCIKA analyzuje dopady fyzických trestů i v podobě dlouhodobého násilí na dětech

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Koktejl

Centrum LOCIKA představilo v roce 2021 odbornou konferenci Empatická výchova aneb škoda každé rány, která padne. Cílem je do hloubky analyzovat koncept výchovy dětí bez fyzických trestů nebo např. ukázat dopady dlouhodobého násilí, ale také občasných či ojedinělých fyzických trestů na zdravý psychosociální vývoj dětí. Konference je dostupná na Youtube kanále centra.

Téma multioborové konference Lociky do hloubky analyzuje koncept výchovy dětí bez fyzických trestů. Ukazuje dopady fyzických trestů v rámci výchovy z perspektivy dětí i rodičů. Za pomoci odborníků z oborů psychologie, neurovědy, expertů na rané trauma a pozitivní výchovu nejen probádá problematiku fyzických trestů, ale také představí alternativy k nefunkčním disciplinárním rodičovským vzorcům.

Konferencí provází Petra Biache a program je rozdělen na následující tři bloky:

  1. blok – vysvětlí dopady dlouhodobého násilí, ale také občasných či ojedinělých fyzických trestů na zdravý psychosociální vývoj dětí.
  2. blok – představí přístupy, jak lze děti vychovávat bez fyzických trestů a ponižování, aby z nich mohli vyrůst emočně zdraví a odolní jedinci.
  3. blok – dozvíte se, jak posilovat odolnost neboli resilienci u dětí i rodičů.

Součástí konference je z řad odborníků např. MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D. (psychiatrička a psychoterapeutka v soukromé praxi), PhDr. Václav Mertin (dětský psycholog, působící v poradenské praxi i při vzdělávání psychologů a učitelů i rodičů), doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. (vedoucí klinický psycholog Národního ústavu duševního zdraví) a další.

  1. odbornou konferenci Centra LOCIKA najdete zde.

 

Zdroj: centrumlocika.cz; JM