Komerční zpravodajství a zpravodajský servis, František Brabec a Jiří Kameník, Praha 2021, vydal RITAS s r.o.

SecurityGuideSoukromé detektivní služby

Komerční zpravodajství a zpravodajský servis, František Brabec a Jiří Kameník, Praha 2021, vydal RITAS s r.o., 2018

Tato kniha vyplňuje prostor, který existuje na našem trhu. Je úvodem do části z oblasti činnosti soukromých detektivních služeb.

Uvádí terminologii a obsah pojmů ze zpravodajské oblasti a zároveň jim dává náplň s ohledem na činnost soukromého-komerčního zpravodajství.  Pokud hovoříme o tom, že jde o část z činnosti soukromých detektivních služeb, je třeba říci, že jde o zpravodajskou ochranu komerčních subjektů. Nejen proti zcizení jejich aktiv obsažených v informacích a, ale i o ochranu proti subjektu před dezinformacemi.

Autoři JUDr. Brabec a JUDr. Kameník, kteří jsou jedni ze zákládajících osob soukromé detektivní činnosti, kteří navíc mají za sebou i odbornou činnost  v této oblasti, také přednáškovou činnost, vložili do knihy nejen své hluboké teoretické znalosti, ale hlavně i praktické znalosti za skoro 30 let činnosti v oblasti soukromých detektivních služeb.

Kniha je napsána čtivě, s množstvím názorných schémat a procesů, aby čtenáři, či studentovi přiblížila plasticky a uvedla je tak do problematiky tak abstraktní a nehmotné, jako je informace, znalost, dezinformace …

Hlavní části knihy:

  1. Úvod od problematiky státního a nestátního zpravodajství
  2. Zpravodajská technologie
  3. Technologie sekundárních zpravodajských zdrojů
  4. Technologie primárních zpravodajských zdrojů
  5. Komerční obranné zpravodajství a ochranný zpravodajský servis
  6. Komerční vlivové zpravodajství a vlivový zpravodajský servis

Kniha je k dostání u vydavatelství  Knihy | Odborná literatura a právnická literatura Aleš Čeněk (alescenek.cz)

Nebo přímo u vydavatele: www.ritas.cz, e-mail: info@ritas.cz  Lze zakoupit i jako e-knihu v pdf formátu.