Domů Legislativa

Legislativa

Soukromé detektivní služby – díl II.

Příjem či odmítnutí zakázek Mezi soukromým detektivem a jeho klientem musí NEJPRVE panovat vzájemná důvěra. Ta rozhoduje o úspěšnosti provedeného pátrání. Velmi pěkně jsou detektivova serióznost...

Soukromé detektivní služby – díl I.

V souvislosti s návrhem zákona o bezpečnostní činnosti se pravidelně objevují diskuse o činnosti soukromých detektivů. Není v oboru „komerční bezpečnosti“ asi jiného oboru, který by byl...

R. Zapletal: K aktuálním diskuzím kolem výše minimální mzdy

Odbory  podpořené předsedou ČSSD, ministrem dvou pozic, a ministryní práce a sociálních věcí s požadavkem, aby minimální mzda dosáhla 50% průměrné mzdy. Že se za stanovisko...

R. Zapletal: K diskusi o návrhu na zkrácení pracovní doby

Reakce na článek: https://roklen24.cz/f/Krat%C5%A1%C3%AD%20pracovn%C3%AD%20doba%20?%20P%C5%99es%C4%8Dasy%20a%20ztr%C3%A1ta%20konkurenceschopnosti.%E2%80%9C Celá diskuse o zkrácené pracovní době se točí hlavně kolem termínu „produktivita“. Je výhodnější zkrácená pracovní doba nebo ji zaměstnanci přivítají...

Jak se připravit při užívání kamerových systémů na GDPR

Na začátek platnosti GDPR (General Data Protection Regulation), tedy obecného nařízení o ochraně osobních údajů, se v současné době připravuje už téměř každý. Mnoho...

Zákon o zbraních v ČR – historie, současnost a budoucnost – 2. část

1. března 1996 nabyl účinnosti nový zákon o zbraních, tedy zákon č. 288/1996 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních). Jednalo se...

Jaká práva dává GDPR občanům?

Dnes je to přesně 295 dní do doby, kdy GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nabyde účinnosti. Jaká práva dává GDPR nám jako občanům? Posílení...

Zákon o zbraních v ČR – historie, současnost a budoucnost – 1. část

V době vzniku samostatné České republiky platil stále ještě zákon o zbraních a střelivu č. 147/1983 Sb. Tento zákon nabyl účinnosti již 1. dubna 1984, tedy...

Co je to GDPR a jak bude aplikováno v České republice?

GDPR (General Data Protection Regulation) je obecné nařízení o ochraně osobních údajů. GDPR bylo přijato 27. 4. 2016, účinné je až od 25. května...

Doporučené články