Domů Bezpečnost pro širokou veřejnost Certifikace systému managementu

Certifikace systému managementu

Systémy managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001

Systémy managementu hospodaření s energií umožní organizacím vytvářet systémy a procesy nezbytné pro snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a využívání a spotřeby energie....

Systém řízení bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001

Jedná se o systém implementování, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací. Přijetí systému řízení bezpečnosti informací je pro organizaci strategickým rozhodnutím. Ustavení...

Systém managementu služeb dle ČSN EN ISO/IEC 20000-1

Koordinovaná integrace a zavedení systému managementu služeb přináší trvalé řízení a příležitosti pro neustálé zlepšování, vyšší účinnost a účelnost. Fungování procesů podle ISO/IEC 20000...

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001

Norma OHSAS 18001 je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO...

Doporučené články