Domů Hlavní sekce Bezpečnost pro širokou veřejnost

Bezpečnost pro širokou veřejnost

Sekce je určena jak pro bezpečnostní odborníky z řad bezpečnostního managementu firem a akademické sféry, tak pro všechny zájemce o bezpečnostní problematiku.

Jak zabezpečit dům v době dovolené

Letní měsíce představují dobu, kdy jsou obydlí a majetek nás všech nejvíce ohroženy. Jedním z důvodů je čerpání dovolených a s tím související opouštění...

Jak zabezpečit Vaši nemovitost (dům, byt, rekreační objekt)

Každý člověk má tzv. "svůj dům, svůj hrad", kde se cítí bezpečně. Pocit bezpečí je základní lidskou potřebou. Jak však zajistit to, abychom se...

Aktuální počet zaměstnanců v oblasti soukromých bezpečnostních služeb

Počet registrovaných subjektů Počet zaměstnanců v SBS   Zveřejňujeme pravidelný aktuální stav oblasti SBS dle ČSÚ s malým komentářem. Kromě -teď již mírného - poklesu celkového počtu zaměstnanců,...

Jak bude probíhat registrace CCTV systému po účinnosti GDPR

Co to vlastně znamená, když řekneme, že musíme provést registraci CCTV? Jedná se o naplnění povinnosti správce osobních údajů plynoucí z § 16 zákona 101/2000...

Jak správně vybrat CCTV systém

Trh s bezpečnostními kamerami představuje tisíce modelů od stovek nejrůznějších výrobců. Jak tedy vybrat vhodnou bezpečnostní kameru, odpovídající konkrétním požadavkům? Pro úspěšný výběr a získání...

Systémy managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001

Systémy managementu hospodaření s energií umožní organizacím vytvářet systémy a procesy nezbytné pro snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a využívání a spotřeby energie....

Systém řízení bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001

Jedná se o systém implementování, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací. Přijetí systému řízení bezpečnosti informací je pro organizaci strategickým rozhodnutím. Ustavení...

Systém managementu služeb dle ČSN EN ISO/IEC 20000-1

Koordinovaná integrace a zavedení systému managementu služeb přináší trvalé řízení a příležitosti pro neustálé zlepšování, vyšší účinnost a účelnost. Fungování procesů podle ISO/IEC 20000...

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001

Norma OHSAS 18001 je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO...

Nejčtenější články v kategorii