Jak bezpečné jsou naše školy? Znojmo o tom diskutuje s odborníky

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Koktejl

Ve Znojmě od srpna loňského roku probíhá projekt Naše bezpečná škola, na kterém město spolupracuje s Asociací bezpečná škola. V listopadu loňského roku proběhly na školách audity, na které navázal odborný interaktivní seminář „Bezpečnost škol a školských zařízení – školy po bezpečnostním auditu“. V lednu se potom sešli představitelé asociace se zástupci škol, města, městské policie a státní policie, aby mohli diskutovat výstupy auditů.

Prezident Asociace bezpečná škola Libor Sladký zdůraznil, že děti mezi 6. a 18. rokem tráví ve školách jednu třetinu dne, přičemž je to právě škola, která nese v této době za děti odpovědnost. Vzhledem k množícím se zprávám o útocích na školách je podle něho důležité znát odpovědi na otázku, jak dobře je na tom škola v oblasti prevence – jinak je ale nutné přistupovat ke škole na sídlišti a ke škole na důležité křižovatce. „Školy jsou připraveny na požární poplach, probíhají i pravidelná cvičení, naším cílem ale je, aby byly připraveny i na další mimořádné a složité situace, jako jsou třeba útoky ve škole,“ uvedl Sladký.

Představitelé škol přitom připouštějí, že na začátku projektu nevěděli, co mohou očekávat. „Obavy nás opustily po absolvování úvodního semináře. Pochopili jsme, že je to pro nás příležitost, jak učinit školu ještě bezpečnější. Myslím si, a výsledky auditu tomu daly zapravdu, že máme interní bezpečnostní opatření nastavená dobře, nemůžeme ale vyloučit chyby pramenící z určité provozní slepoty. Proto bylo dobré přizvat odborníky, kteří nás upozornili na slabá místa a navrhli vhodná řešení. Cesty k nápravě jsou na naší škole již v chodu,“ popsala pro Asociaci bezpečná škola ředitelka ZŠ Václavské náměstí Renata Jahodová.

V další fázi projektu mohou představitelé škol individuálně konzultovat výsledky svých auditů s odborníky z asociace, aby mohli v případě potřeby nastavit či aktualizovat organizační a bezpečnostní opatření ve svých školách.

Více se dozvíte přímo na stránkách Asociace bezpečné školy zde.

Zdroj: asociacebezpecnaskola.cz, znojmocity.cz; JM