Hádka kvůli násilí se zbraněmi. Americký politik apeluje: Děti se musí naučit rozlišovat mezi dobrem a zlem. Demokratická poslankyně se tomu vysmála.

SecurityGuideAktuality, Ze světa

Washington Security guide

Spojené státy se dlouhodobě potýkají s násilím, které občané páchají drženými zbraněmi. Nezřídka jde i o děti a mladistvé.

Před pár dny proběhlo ve Washingtonu setkání politiků, kteří se této problematice věnují. Diskuze byla napjatá a projevila rozdílné postoje na straně republikánů a demokratů.

Vzhledem k citlivosti dané problematiky se rozhořely silné emoce, neboť liberální zákonodárci se zaměřili na zbraně, a konzervativci na lidi, kteří je používají. Reprezentant Louie Gohmert, republikán za stát Texas a bývalý soudce, který se zabýval případy trestných činů, patřil do druhé skupiny. Zaměřil se na potřebu vštěpovat lidem morálku s odkazem na židovsko-křesťanské zásady. Šel tak daleko, že řekl, že „je to základem základních principů národa a že na tom závisí účinnost ústavy. Musíme se vrátit k učení, že existuje dobro a zlo, jinak, souhlasím se všemi přítomnými, se budeme muset zbavit druhého dodatku, budeme se muset zbavit svobody projevu, budeme se muset zbavit svobody shromažďování,” řekl Gohmert. “Tato ústava nebude fungovat tak, jak učíme děti.”

Gohmert poté předal slovo jednomu ze svědků slyšení, Jacku Brewerovi. Brewer, duchovní a předseda Centra pro příležitost nyní (Center for Opportunity Now) při America First Policy Institute, ve svém úvodním projevu tvrdil, že významným faktorem masových střelby je domácí prostředí střelců. Citoval studii z roku 2016, která ukázala, že z 56 střelců 18 % vyrůstalo v rodinách s oběma rodiči. Vzpomněl na své vlastní mládí a uvedl, že měl nelegální zbraň, ale nikdy ji nepoužil ze strachu z vlastního otce.

Demokratická poslankyně Madeleine Deanová z Pensylvánie vysmála myšlenkám, že za masovou střelbou stojí „zlo”, děti vychovávané osamělými rodiči, duševní choroby nebo nedostatek modliteb.

„Opravdu?” zeptala se. „Kde jsme ztratili lidskost?” zeptala se Deanová.

Deanová se zaměřila na zbraně a řekla, že jde o problém „vytvořený člověkem”, který lze „vyřešit člověkem”.

Když dal Gohmert Brewerovi příležitost promluvit, ohradil se proti tomu, že demokraté odmítli jeho přesvědčení, že rodina a morálka mají vliv. Zopakoval, že 82 % střelců uvedených ve studii nemělo doma otce.

„Nehledět na to jako na hlavní příčinu je podle mě idiotismus,” řekl.

Brewer uvedl, že mnoho dětí ve veřejných školách čte na úrovni o několik tříd nižší, než by mělo, a obvinil z toho studenty, kteří nemají „doma otce, který by je držel zodpovědné”. Řekl, že „nemá smysl” to ignorovat.

„Jděte do věznic a promluvte si s lidmi, kteří tahají za spoušť!” řekl a poté zopakoval Gohmertovo tvrzení, že morálka je součástí rovnice, a zalitoval, že se ve školách neučí Desatero a lidé nemají strach z Boha. „Jako národ jsme nyní morálně slabí,” dodal nakonec.

Zdroj: Foxnews.cz, AN