Evropské ceny prevence kriminality byly uděleny. V celoevropské konkurenci se na třetím místě umístil vítěz českého národního kola ECPA.

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost, Ze světa

V rámci soutěže o nejlepší projekt Evropské ceny prevence kriminality (ECPA) za rok 2021, se v celoevropské konkurenci na třetím místě umístil vítěz českého národního kola ECPA, projekt „Nenech to být“, realizovaný Nadačním fondem Nenech to být. Projekt je unikátní v tom, že jej vytvořili žáci pro žáky. Jedná se o webovou platformu a mobilní aplikaci, která bojuje proti šikaně a vylučování z kolektivu ve škole, umožňuje rychlou a anonymní komunikaci mezi žáky, učiteli i rodiči ohledně problémů ve školním prostředí.

Letošní kolo ECPA bylo věnované problematice šikany a násilí mezi nezletilými, a to v offline i online formě. Vítězem se stal projekt „Ask for Help!“ z Maďarska, na druhém místě se pak umístil projekt „Safety skills education“ z Finska.

Ve čtvrtek 9. prosince 2021 byly udělovány evropské ceny prevence kriminality. V rámci soutěže o nejlepší projekt Evropské ceny prevence kriminality (ECPA) za rok 2021, organizované Evropskou sítí pro prevenci kriminality (EUCPN), se v celoevropské konkurenci na krásném třetím místě umístil vítěz českého národního kola ECPA, projekt „Nenech to být“, realizovaný Nadačním fondem Nenech to být.

Letošní kolo ECPA bylo věnované problematice šikany a násilí mezi nezletilými, a to v offline i online formě. Vítězem se stal projekt „Ask for Help!“ z Maďarska, na druhém místě se pak umístil projekt „Safety skills education“ z Finska.

Více o Evropské ceně prevence kriminality se můžete dozvědět zde: BPC-ECPA/EUCPN. Na tomto webu budou také dostupné jednotlivé projekty.

Projekt je unikátní v tom, že jej vytvořili žáci pro žáky

Projekt do národního kola soutěže nominoval Krajský úřad Jihomoravského kraje. „Projekt je unikátní v tom, že jej vytvořili žáci pro žáky (tři studenti brněnského gymnázia). Jedná se o webovou platformu a mobilní aplikaci, která bojuje proti šikaně a vylučování z kolektivu ve škole, umožňuje rychlou a anonymní komunikaci mezi žáky, učiteli i rodiči ohledně problémů ve školním prostředí. Anonymní podněty se dostanou do rukou odborníků na příslušné škole, kteří pak tyto případy šikany a násilí (ale objevují se podněty oznamující i jiné problémy rizikového chování) řeší. Odborníci zapojení do projektu pak školám poskytují podporu, jak případy šikany řešit a dětem pomoci.“, říká o projektu Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality.

Projekt „Nenech to být“ na osvětě a prevenci šikany a kyberšikany spolupracuje i s organizacemi a influencery. Někdy bývá nazýván také anonymní schránkou důvěry. Jeho využití je však širší a začíná se uplatňovat i v oblastech ochrany oznamovatelů či budování lepšího prostředí ve firmách.

Jedná se o velký úspěch a důkaz toho, že kvalitní preventivní projekty inspirativní v rámci celé Evropy umíme realizovat i v České republice. Oceněným kolegům posíláme srdečnou gratulaci!“, vzkázal první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček.

Podrobnosti k projektu si můžete přečíst v přiložené soutěžní dokumentaci, a to pro národní kolo soutěže v českém jazyce a pro evropské kolo (podrobnější texty) v anglickém jazyce.

Webové stránky projektu najdete zde.

Zdroj: mvcr.cz; JM