Evropská síť prevence kriminality pořádá webinář zaměřující se na domácí násilí

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost, Vzdělávání

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) zveřejnila termín webináře reagujícího tématem na pandemii onemocnění Covid-19, v jehož důsledku se stává mnohem aktuálnější tematika domácího násilí.

Bezplatný webinář proběhne 28. září.

EUCPN reaguje svým webinářem na téma, jehož důležitost zesílila na pozadí pandemie onemocnění Covid-19. Bezpečnostní opatření a doporučení, která měla za úkol zpomalit šíření nemoci, totiž v evropských domovech uvěznila mnoho obětí domácího násilí spolu s původci násilí.

Webinář upozorní na dva konkrétní aspekty této problematiky:

  1. Potřeba cíleného a specifického přístupu – domácí násilí je často považováno za jednotný jev, ve skutečnosti ale můžeme identifikovat různé typy.
  2. Programy pro pachatele – pracují s původci násilí a jejich cílem je zvýšit odpovědnost za jejich chování, ale pomáhají také změnit tyto návyky.

Registraci k webináři zdarma najdete zde.

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) je mezinárodní fórum fungující od roku 2001, které je zaměřené na spolupráci v oblasti prevence trestné činnosti. Od tohoto roku se konají pravidelná zasedání 4x ročně, vždy na základě rotačního systému, který kopíruje předsednictví EU.

Zdroj: eucpn.org, mvcr.cz