Evropská komise navrhla vytvoření bezpečnostních operačních center v celé EU

SecurityGuideAktuality, Kyberbezpečnost

Evropská komise navrhuje založit bezpečnostní centra v rámci celé Evropské unie (EU). Cílem tohoto „aktu o kybernetické solidaritě“ (EU Cyber Solidarity Act) je posílit v EU kapacity pro odhalování významných a rozsáhlých hrozeb a útoků v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale také určitá připravenost na tyto události a vhodná následná reakce. Návrh zahrnuje komplexní nouzový mechanismus s cílem zlepšit kybernetickou pozici EU.

Evropský kybernetický štít (European Cybersecurity Shield) se bude skládat z bezpečnostních operačních středisek v celé EU, sdružených v několika platformách. Cílem je zlepšení detekce a reakce na kybernetické hrozby. V provozu středisek se počítá s využitím umělé inteligence a analýzy získaných dat.

Navrhované nařízení by rovněž zavedlo konkrétní mechanismus přezkoumání kybernetických bezpečnostních incidentů za účelem jejich posouzení. Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) bude odpovědná za přezkum konkrétních významných nebo rozsáhlých kybernetických bezpečnostních incidentů a měla by předložit zprávu, která bude obsahovat získané poznatky a případně doporučení ke zlepšení kybernetické reakce EU.

Více informací najdete zde.

Zdroj: digital-strategy.ec.europa.eu; JM