Dopady na export jsou zanedbatelné, tady jde o naše bezpečí.

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost

UK válka

Konflikt na Ukrajině eskaluje, země je postupně obsazována ruskými vojsky. Situaci pro náš magazín okomentoval Martin Dvořák, náměstek ministra zahraničí Jana Lipavského.

Jakým způsobem se Ministerstvo zahraničí ČR angažuje v konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací?

Česko prostřednictvím odborné pracovní skupiny Krizového štábu MZV situaci každodenně monitoruje a připravuje možné reakce na různé potenciální scénáře vývoje. Přitom důsledně postupujeme společně a koordinovaně s našimi partnery v rámci EU, NATO. Jsme si vědomi, že právě a pouze společný a jednotný postup západního společenství může přinést pozitivní výsledek. A dnes jsme svědky naprosto nevídané jednoty transatlantických partnerů.

Ministerstvo zahraničí pošle Ukrajině 10 milionů na zdravotnickou pomoc. Co je tím konkrétně myšleno? Lze při trvání konfliktu očekávat i dlouhodobou podporu?

V této chvíli jde především o balíčky první pomoci („traumasety“) a rovněž sanitní vozy. Další položky jsou v současné době konzultovány a upřesňovány s ukrajinskou stranou (např. Ukrajinský červený kříž). Předpokládáme, že při zvýšení napětí či otevřeném konfliktu bude objem české pomoci Ukrajině zásadním způsobem navýšen.

Češi na Ukrajině byli vyzváni k opuštění země. Je známo, kolik českých občanů se na území Ukrajiny nyní nachází?

To číslo můžeme jen odhadovat, v systému DROZD bylo přihlášeno v jednu chvíli přes 160 osob, teď toto číslo postupně klesá. Jsou tam ale i další naši občané, pracovníci našich zastupitelských úřadů v Kyjevě a ve Lvově, členové pozorovatelské mise OBSE a podobně. Jejich případná evakuace se řeší odděleně.

Co hrozí lidem, kteří výzvy neuposlechnou?

Hrozí jim nebezpečí, jaká přináší otevřený vojenský konflikt, tedy včetně ohrožení zdraví či dokonce života. Vedle toho je může ovšem potkat i značný diskomfort života od nedostatku potravin až po omezení pohybu, nemožnost vrátit se domů nebo obecně řečeno cestovat atd.

Co by pro ČR válka znamenala vůči Ukrajině a Rusku? Mám na mysli hospodářskou spolupráci, podnikání, činnost ambasády a diplomatický styk?

Tím největším dopadem by i pro Česko bylo zpochybnění a asi i nabourání celého bezpečnostního systému v Evropě, útok na naši nezávislost, suverenitu a autonomii, příslušnost k NATO a EU pro nás a další země, neboť právě toto je obsahem požadavků Ruska, pro jejichž prosazení je Ukrajina jen záminkou. Vedle toho jsou případné krátkodobé dopady v oblasti obchodování a exportu v podstatě zanedbatelné, stejně jako počet diplomatů, kteří budou v daném čase přítomni na území země ve válečném stavu. Naše vláda má připravené scénáře a kroky, které by měly případné dopady do těchto oblastí minimalizovat.

Dvořák MartinMartin Dvořák

Narozen 11.11.1956. Český politik, diplomat, ekonom a publicista. V letech 1990 až 1998 byl primátorem města Hradce Králové za Občanské fórum a později za ODA.

Bývalý generální konzul v New Yorku (2012-2017) a velvyslanec v Kuvajtu a Kataru (2017-2021).  Od prosince 2021 je náměstkem ministra zahraničních věcí ČR. Je členem hnutí STAN.

Děkuji, Andrea Novotná