Dětem v úzkých pomůže karta KID

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost

Máte pocit, že jste se setkali s dítětem v těžké životní situaci? Rozpoznat projevy a znaky ohroženého dítěte nově pomůže tzv. karta KID – leporelo obsahující jednoduchý návod k odhalení varovných signálů v chování dítěte i jeho okolí. Na vzniku se podíleli také odborníci Ministerstva vnitra. 

Obětí špatného zacházení se může stát každé dítě. Je proto naprosto zásadní, aby ti, kteří jsou dítěti nablízku, věděli, jak rychle a účinně pomoci. Na základě spolupráce psychologů a dalších odborníků napříč resorty vzniklo leporelo (viz příloha), kde jsou přehledně zpracovány hlavní znaky ohroženého dítěte, správný postup pomoci při podezření na špatné zacházení s dítětem nebo důležité kontakty. Karta pomůže policistům, učitelům, sociálním pracovníkům i další široké veřejnosti pracující s dětmi.

„Karta KID je jednoduchá pomůcka, která dává systému pro pomoc ohroženým dětem jasný řád. Důležité je, že se na doporučených postupech shodli odborníci napříč resorty. Třeba policisté mohou díky kartě lépe poznat ohrožené dítě a pomoci dřív, než se situace zkomplikuje,“ uvádí ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Michal Barbořík.

Karta KID neboli Karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi upozorňuje na tři hlavní oblasti, kterých je třeba si všímat. Jde o fyzické znaky špatného zacházení, neobvyklé chování dítěte, které může být ve skutečnosti projevem špatného zacházení, a znaky rizikového chování osob, které mají o dítě pečovat. „Zlobení a nevychovanost je často jen volání o pomoc. Proto je dobře mít na jednom místě návod, který nám pomůže se ve složité situaci zorientovat,“ dodává Michal Barbořík.

Dětem v úzkých pomůže karta KID

 

 

 

Dětem v úzkých pomůže karta KIDJednotná kuchařka

Na vzniku karty spolupracovala ministerstva vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věci a zdravotnictví. Při tvorbě pomáhala také Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a přední čeští psychologové. Díky tomu se podařilo vytvořit jednotný návod postupů, který je platný napříč resorty. Jednotlivá ministerstva zajistí, aby se návod dostal do regionů i do praxe, s jeho využitím mimo jiné počítá i nová Strategie prevence kriminality ČR na léta 2022–2027.

Zdroj: Ministerstvo vnitra, ČTK; AN