Další střelba na škole. Co na to český expert?

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost

Radek Kubíček

V německém Heidelbergu došlo v pondělí k útoku ve škole. Agresivní střelec, „osamělý vlk,“ zaútočil v posluchárně. Zranil čtyři lidi, jeden zraněním podlehl. Samotný střelec potom obrátil zbraň proti sobě. Zdá se, že proti nečekaným útokům nelze mnoho dělat. Přesto se bezpečnostní experti v jednom shodují: Bezpečnost na školách by měla být víc včleněna do výuky. Žáci, učitelé a zaměstnanci školy, kteří se mohou stát terčem střeleckého útoku, by měli vědět, jak reagovat.

Oslovili jsme předního českého odborníka na bezpečnost škol a školských zařízení, Bc. Radka Kubíčka, MBA, aby se k tématu vyjádřil:

„Tento incident se může stát kdykoliv i kdekoliv a je potřeba, aby toto téma a bezpečnost na školách, bylo stále častěji diskutováno v odborných i politických uskupeních.

Doba je náročnější nejen pro pedagogy, ale i rodiče a žáky. Vždy se klademe otázku, zdali se pro daný útok nedalo něco udělat a popřípadě této události, kde došlo i k obětem na životech nějak zabránit. Společně s kolegy a odborníky jsme začali vyvíjet aplikaci, která by částečně preventivně předcházení možných útoku na školách řešila. Doporučením při takovém samotném útoku však je chování pedagogů, žáků a dalších osob, spočívající v dodržování techniky USB: Uteč-Schovej se-Bojuj.

Ochrana měkkých cílů určená pro školy a školská zařízení je součástí projektu https://www.bezpecnaorganizace.eu/, kde bezpečnostní audity včetně zpracování bezpečnostních a koordinačních plánů na školách a školských zařízeních již realizují.

 

Zdroj: aktualne.cz, Radek Kubíček, AN